Rugsėjo 22 d (sekmadienio) pavakare į Paįstrio seniūnijos Baroniškių kaimą rinkosi kaimo gyventojai, aplinkinių kaimų žmonės, Panevėžio žygeiviai. Prie vieškelio Gegužinė–Jutiškiai stovi buvęs Broniaus Gadeikos šeimos namas. Čia auga sena liepa. Tą sekmadienio pavakarę į šią liepą šalia kelio buvo įkelta baroniškiečių brolių Bronislovo ir Viktoro kūrybos koplytėlė. Pietą ir įrašą „1919–1920 savanoriams. 2019“ išdrožė tautodailininkas, istorikas B. Mažylis. Koplytėlę ornamentais papuošė, stogelį ir kryžių pridėjo V. Mažylis. Liepon koplytėlę įkelti padėjo Viktoro sūnus Vygantas Mažylis.

Įkėlus koplytėlę apie savanorių kovas kalbėjo B. Mažylis. Jam teko pažinoti buvusį šio kaimo gyventoją savanorį Bronių Gadeiką. B. Gadeika (1896–1964) buvo kilęs iš Linkuvos, Baroniškių kaime gavęs žemės kaip savanoris. Apie vyrų stojimo į savanorius motyvus kalbėjo istorikas žygeivis Algimantas Stalilionis. Prisiminimais apie B. Gadeikos paskutiniuosius gyvenimo metus pasidalijo netoliese gyvenusi ir dabar gyvenanti Janina Deveikytė-Juzėnienė. Apie savo senelius savanorius, gyvenusius Radviliškio rajone, kalbėjo panevėžietė šaulė Lina Blužaitė. Jai kraštotyrininkė žygeivė Ona Jankevičiūtė-Striškienė padovanojo savo knygą „Po grūdą atminties aruodan“, kurioje aprašomi Paįstrio apylinkių savanoriai, partizanai, žygeiviška veikla. Eiles skaitė žygeivis skaitovas panevėžietis Juozas Braidokas. Kartu su Paįstrio folkloro ansamblio „Kultuvė“ nariais visi padainavo keletą dainų.

Baltų vienybės dienos švęsti nuvykome ant kalvos, vadinamos Baroniškių kalnu. Jis pažymėtas mediniu B. Mažylio stogastulpiu, kuriame liudijama, jog yra 58,3 metrai aukščio virš jūros lygio. Čia gražų laužą buvo sukrovę Baroniškių kaimo gyventojai Laima ir Vygandas Mažyliai. Jau buvo sutemę 19 val. uždegėme Vienybės laužą. Sustoję ratu pasidalijome duona ir palinkėjimais kaimynams ir pasauliui. Džiaugėmės gana dideliu atkeliavusiųjų pulku, buvo daugiau kaip trisdešimt žmonių. Bendrai dainavome Rasmos Buzienės užvestas dainas, džiaugėmės laužo šiluma ir bendru buvimu.

Pačiame miesto centre likome sužavėti Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčia, kuriai popiežius Jonas Paulius II suteikė mažosios bazilikos titulą. Viduje yra nuostabiai gražus centrinis altorius, kurio aukštis siekia 24 metrus.

Arbatą gėrėme, bendrai vakarieniavome apžiūrėję senąją sodybą, senovinius eksponatus, stogastulpius B. Mažylio sodyboje. Prie stalų dalytasi žygių, švenčių prisiminimais. Moterys net užsirašinėjo iš rudens gėrybių sukurtų patiekalų receptus. Visiems buvo smagu pasėdėti, padainuoti.

 


 Ona Striškienė, žygeivė, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narė

Paskutinis atnaujinimas: 2020-07-07 20:45

image_print