Knygnešio diena Paįstryje paminėta negausiam būreliui asmenų būnant tik lauke. Buvo susirinkta prie knygnešiui Kastantui Baniui 2009 metais pastatyto stogastulpio. Atminties ženklo autorius – tautodailininkas, istorikas Bronislovas Mažylis. Stogastulpis knygnešiui K. Baniui pastatytas buvusios trobelės vietoje. B. Mažylis papasakojo apie knygnešio K. Banio gyvenimą, šeimą, knygnešystę.

Kraštotyrininkė Ona Striškienė pristatė pačios sukurtą lankstinuką „Kostantas Banys 1870–1930“. K. Banio gimtinė buvo Panevėžio rajone Bernatonių kaime. Dukros Anelės Banytės-Kulbinės, gimusios 1922 m., ir sūnaus Petro Banio, gimusio 1924 m., tvirtinimu, du kartus buvo įkliuvęs žandarams, bet, matyt, mažai ką draudžiamo turėjęs, kad nebuvo teistas. Vėliau knygnešys versdavosi karbų (krepšių) pynimu ir pardavinėjimu. Apie 1930 metus K. Banys bandęs ieškoti knygnešio pensijos. Apie tai buvęs pranešimas „Vyriausybės žiniose“, kuriame buvo nurodyta, kad tam trūksta įrodančių dokumentų. Tačiau K. Baniui 1930 m. rugsėjo 3 d. mirus dokumentų paieška nebeteko prasmės.

Paįstrio kapinėse aplankius knygnešio K. Banio kapą pasidalinta mintimis apie knygnešystę Lietuvoje kaip unikalų, pasaulyje analogų neturintį reiškinį. O. Striškienė bendraminčiams pravedė žodinę mini viktoriną. Tiksliausiai atsakiusieji buvo pamaloninti prizais.

Prie Knygnešio dienos paminėjimo prisijungė Paįstrio kultūros centro direktorė Daiva Kiršgalvienė, muziejininkas Virginijus Kiršgalvis, Paįstrio šviesuoliai Veronika ir Viktoras Mažyliai, Paįstrio kraštietė Loreta Pažemeckienė. Visi dalyviai Paįstrio kapinėse aplankė  savanorių kapus, uždegė žvakes.

Aplankyti emigracijoje rašiusio rašytojo Kazimiero Barėno (Barausko) senelių, tėvų ir brolių Povilo ir Jono Barauskų šeimos kapai. Apie rašytoją, vertėją, leidėją, redaktorių K. Barėną plačiai kalbėjo O. Striškienė.

Tą dieną buvo prisimintas, pagerbtas skirtingu laikotarpiu gyvenusių, dirbusių, kovojusių asmenų atminimas.


Ona Striškienė, Paįstrio kraštiečių klubo „Ąžuolas“ tarybos narė

2021-03-17
image_print