Projekto pavadinimas: Kitos paskirties pastato (vandentiekio bokšto) paprastojo remonto ir inžinerinių statinių statybos, Raguvėlės glž. st. 7, Miežiškių sen., Panevėžio r. sav., projektas.

Statinių statybos vieta: Raguvėlės glž. st. 7, Miežiškių sen., Panevėžio r. sav.

Statinio grupė: 5.2.4. kiti inžineriniai statiniai

Statinio kategorija: Ypatingasis statinys. Nesudėtingieji statiniai

Statybos rūšis: Paprastasis remontas. Nauja statyba

Projektuotojas: UAB „Dujų sfera“, Draugystės g. 19, Kaunas, LT-51230, tel. (8 37) 759 028, el. paštas [email protected] . Projekto vadovė Roma Bernadišienė, tel. (8 699) 48464.

Statytojas: VŠĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis”, Raguvėlės glž. st. 7, Miežiškių sen., LT- 35257, Panevėžio r. sav., el. paštas: [email protected] , tel. (8 612) 26140, Korespondencijos adresas Geležinkelio g. 25F, LT-37467 Panevėžys

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais: nuo 2023-09-13 iki 2023-10-04, darbo dienomis 8.00 – 17.00 val., pietų pertrauka 12.00 – 13.00 val., Miežiškių seniūnijoje, Taikos g. 1, LT-38117 Miežiškių mstl., Panevėžio r., tel.: (8 45) 57 84 62, 57 84 63, 57 84 65, faks. (8 45) 57 84 62, el.p. [email protected] arba UAB „Dujų sfera”“ patalpose, adresu Draugystės g. 19, Kaunas, taip pat informacinėje sistemoje „Infostatyba“ www.planuojustatyti.lt; VŠĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis” internetiniame puslapyje www.siaurukas.eu . Dėl informacijos galima kreiptis į projektuotoją el. paštu [email protected] , telefonu (8 37) 759 028.

Pasiūlymus dėl projekto sprendinių visuomenės atstovai gali teikti raštu: VŠĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis”, Raguvėlės glž. st. 7, Miežiškių sen., LT-35257, Panevėžio r. sav., el. paštas: [email protected] , tel. (8 612) 26140, Korespondencijos adresas Geležinkelio g. 25F, LT-37467 Panevėžys; UAB „Dujų sfera“, Draugystės g. 19, Kaunas, LT-51230, tel. (8 37) 759 028, el. paštas [email protected] per visą laikotarpį, skirtą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais, iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu.

Viešas susirinkimas įvyks 2023-10-04 15:00 Miežiškių seniūnijoje, Taikos g. 1, LT-38117 Miežiškių mstl., Panevėžio r., tel.: (8 45) 57 84 62, 57 84 63, 57 84 65, faks. (8 45) 57 84 62,  el. p. [email protected]


Architektūros skyriaus informacija

image_print