Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: UAB „Dominari“; Panevėžio aplinkl. 10, Šilagalio k. Panevėžio r. sav. Tel.: (+370) 45 454 014, El. p.: [email protected]; Tinklalapis: www.dominari.lt Kontaktinio asmens el. p.: [email protected]

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Sweco Lietuva”, Spaudos g. 6-1, LT- 05132, Vilnius. Tel.: +370 5 262 2621, el. p.: [email protected]; Tinklalapis: www.sweco.lt. Kontaktinio asmens el. p.: [email protected]

PŪV pavadinimas:Standžių poliizocianurato (PIR) šilumos izoliacinių plokščių gamyba Durpyno g. 32, Šilagalio k., Panevėžio r. sav.

PŪV pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos: Planuojama gaminti standžias poliizocianurato (PIR) šilumos izoliacinių plokštes su lanksčia danga (250 000 m3/metus). Plokštės gaminamos iš dviejų pagrindinių komponentų poliolio ir poliizocianato, dalyvaujančių polimerizacijos reakcijoje bei priedų. Gamybos proceso metu naudojamos medžiagos sumaišomos ir išliejamos ant specialios dangos, jos plečiasi ir specialiame konvejeryje įgauna formą bei stabilizuojasi (stingsta), atvėsta, formuojami gaminiai. Gamybos linija pilnai automatizuota nuo – žaliavos pateikimo į gamybą iki gaminių supakavimo.  

PŪV PAV atlikimo teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 3 straipsnio 1 dalį: Planuojama veikla patenka į PAV įstatymo 1 priedo 6.1 p. „organinių cheminių medžiagų (angliavandenilių (linijinių arba ciklinių; sočiųjų arba nesočiųjų, alifatinių arba aromatinių); deguonies turinčių organinių junginių: alkoholio, aldehidų, ketonų, karboksirūgščių, esterių ir jų mišinių, acetatų, eterių, epoksidinių dervų; sieros turinčių organinių junginių; azoto turinčių organinių junginių: aminų, amidų, nitrozo ir nitro junginių arba nitratų, nitrilų, cianatų, izociantų; fosforo turinčių organinių junginių; halogenintų angliavandenilių; metalo organinių junginių; plastinių medžiagų (polimerų, sintetinio pluošto ir pluošto, turinčio celiuliozės); sintetinio kaučiuko, dažiklių ir pigmentų; paviršinio aktyvumo agentų ir medžiagų ir kt.) gamyba pramoniniu mastu naudojant cheminės konversijos procesus;.

Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas (pvz., vietos, laiko, techninių ir technologinių sprendinių, poveikį aplinkai mažinančių priemonių): Bus nagrinėjamos PŪV sprendinių techninės ir technologinės bei poveikį mažinančių priemonių sprendinių alternatyvos.

PŪV vietos ypatumai: PŪV vieta yra Durpyno g. 32, Šilagalio k., Panevėžio r. sav. PŪV planuojama 10,6 ha kitos paskirties (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos) žemės sklype. 

PAV subjektai: Panevėžio r. savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Panevėžio departamentas; Kultūros paveldo departamento Panevėžio-Utenos teritorinis skyrius; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Panevėžio priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, LT- 09311, Vilnius. Tel.: +370 706 62008, el. p.: [email protected].

Informacija apie AAA priimamą sprendimą: 1) jeigu AAA priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši PŪV gali būti vykdoma; 2) jeigu AAA priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.

Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Visuomenė apie PAV procesą informuojama ir jame dalyvauja PAV įstatyme, PŪV PAV tvarkos apraše bei Visuomenės informavimo ir dalyvavimo PŪV PAV procese tvarkos apraše numatyta tvarka. Pasiūlymus dėl PŪV ir PAV galima teikti PŪV organizatoriui ar PAV dokumentų rengėjui aukščiau nurodytais kontaktais per 10 darbo dienų nuo Pranešimo apie PAV pradžią paskelbimo dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo.


Architektūros skyriaus vedėjas Donatas Malinauskas

image_print