1. Adresas: Pamarliškių k., Bobkalnio k., Tutiškių k., Paežerio I k., Plukių k., Vaivadų k., Trakiškio k., Tekoriškio k., Sutkūnų k., Vabalų k., Aukštuolių k. Panevėžio raj. sav. sklypuose Nr. 6655-0004-0268, 6655-0005-0119, 6655-0005-0006, 6655-0005-0063, 6655-0005-0064, 6655-0005-0173, 6682-0002-0020, 4400-0223-1810, 4400-0829-2084, 6682-0002-0070,  6682-0002-0251, 4400-0192-9586,  6682-0002-0342, 4400-0827-4875, 6682-0002-0210, 6682-0002-0202, bei valstybinio fondo žemė
  2. Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Dujų tinklai (magistralinis dujotiekis)
  3. Žemės sklypų esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
  4. Projektinius pasiūlymus parengė projektuotojas: UAB „Hidroterra“, Baltų pr. 40, LT-48196, Kaunas, Lietuva, projekto vadovas Dalius Kliūčius tel. +37068778525, el. paštas: [email protected]
  5. Statytojas: AB „Amber Grid“, Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, tel. (8 37) 5 2360855, el. paštas: [email protected]
  6. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais: 2021 m. lapkričio 11 d. – 2021 m. gruodžio 09 d. Baltų pr. 40, LT-48196, Kaune (UAB „Hidroterra“ patalpose), darbo dienomis nuo 9:00 val. iki 11 val. (laiką iš anksto suderinti telefonu +37068778525) bei Panevėžio miesto savivaldybės internetiniame tinklapyje panrs.lt.
  7. Pastabas ir pasiūlymus raštu dėl projektinių sprendinių galima teikti el. pašto adresu [email protected] iki viešo susirinkimo.
  8. Viešas susirinkimas vyks 2021 m. gruodžio 10d. 15:00 val. Atsižvelgiant į nepalankią epidemiologinę situaciją šalyje dėl COVID-19 ligos, viešas susirinkimas vyks tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu. Norintys dalyvauti nuotoliniu būdu privalo užsiregistruoti, siunčiant pranešimą el. paštu [email protected]. Projektinių pasiūlymų viešo svarstymo tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTM5ZTBhMTQtYzJkYS00N2I0LThmN2EtOWM0OTllMWM0ODY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227fce672e-8edb-4526-bdc1-71b742004e1a%22%2c%22Oid%22%3a%22570c9644-478b-4bad-8d64-58134ee7dd29%22%7d

Architektūros skyriaus informacija

image_print