Projekto pavadinimas: Strazdų g. Panevėžio r. sav., Panevėžio sen. Paežerių I k. statybos projektas

Statinio adresas: Strazdų g. Panevėžio r. sav., Panevėžio sen. Paežerių I k.

Žemės sklypo kadastrinis Nr.6655/0009:654

Žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita

Žemės sklypo naudojimo būdas – Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis– susisiekimo komunikacijos – keliai (gatvės)

Statybos rūšis – naujo statinio statyba

Statinio kategorija – neypatingasis statinys – Ds kategorijos gatvė

Projektinius pasiūlymus parengęs projektuotojas: Linas Pranciškus Jurčiukonis,

[email protected], +370 687 56928, ind. veiklos vykdymo paž. Nr.747595

Statytojas: Fizinis asmuo (vardo ir pavardės pirmosios raidės) V.N.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas: Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2024-06-20 Panevėžio r. savivaldybės internetinėje svetainėje https://www.panrs.lt/projektiniai-siulymai/, skiltyje ,,Projektiniai pasiūlymai‘‘.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymus dėl projektinių sprendinių galima teikti projektuotojui raštu ar elektroniniu paštu [email protected] (telefonas pasiteiravimui +370 687 56928) per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį ir viešojo susirinkimo metu.

Teikiant pasiūlymus projektuotojui , turi būti nurodyta: vardas, pavardė, (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas vyks 2024-06-20 16.00 val. naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (nuotoliniu) būdu.

Projektinių pasiūlymų viešo svarstymo tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos nuoroda: https://us04web.zoom.us/j/73343860515?pwd=blRRYGhEfAmnWuWU486NPMxwO0nt3A.1

Susirinkimo ID: 733 4386 0515

Slaptažodis: A8BZ25

Prisijungus dalyvių prašome nurodyti savo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis, (el.p. ar telefono Nr.), kad būtų galima įtraukti į susirinkimo dalyvių sąrašą.


Architektūros skyriaus informacija

 

image_print