Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedamas rengti Sandėliavimo paskirties pastato (maisto atliekų apdorojimo ir komposto saugojimo) Dvarininkų k. 1, Miežiškių sen., Panevėžio r. sav., statybos projektas.

Planuojama statybos vieta – Dvarininkų k. 1, Miežiškių sen., Panevėžio r. sav.

Statinių naudojimo paskirtis – sandėliavimo paskirties pastatai.

Statybos rūšis – nauja statyba.

Statinio kategorija – ypatingasis statinys.

Projektuotojas – AB „Panevėžio statybos trestas“, P. Puzino g. 1, Panevėžys, tel. 8 45 505510 ir 8 662 85008.

Projekto vadovas Mindaugas Šalkauskas (atestato Nr. 37798). Mob. tel.: 866285008, el. p. [email protected]

Statinio architektė – Viktorija Morozaitė (Atest. Nr. A 1556). Mob. tel.: 861644097, el. p. [email protected]

Statytojas: UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“, Beržų g. 3, Panevėžys, LT-36237. Direktorius Gintautas Ulys, tel. 8 45 432 199, el. p. [email protected].

Su projektiniais pasiūlymais susipažinti galima iki 2021-06-14 darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.00 val. adresu P. Puzino g. 1, Panevėžys, arba Panevėžio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.panrs.lt, skiltyje: „Projektuojamų statinių projektiniai siūlymai“. Informacija teikiama el. paštu: [email protected] ir mob. tel.: 866285008.

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projektuotojui raštu adresu: P. Puzino g. 1, Panevėžys, ir el. paštu: [email protected] per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį ir viešo susirinkimo metu. Teikiant pasiūlymus, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešas susirinkimas numatomas 2021-06-14 17.00 val. tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu. Vaizdo konferencijos transliavimo nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ZGI4MjFmYjQtYWJhYy00Mjc0LTlmMDMtMzM5YzRlZjY5OTNh@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22d5f620c4-7cad-470e-9ac4-4315857a63d3%22,%22Oid%22:%2251569996-6aa9-4c64-8989-1fdf2f52c734%22%7D


AB ,,Panevėžio statybos trestas”, projektavimo biuras ,,PST Projektai” projekto vadovas Mindaugas Šalkauskas

image_print