Per pastarąsias dvi savaites palaikėme aktyvų kasdienį bendravimą tarp įvairių grupių: tarp mokytojų, mokytojų ir mokinių bei tarp tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokytojų. Koregavome savo strategijas, kad visoms šalims būtų patogu ir galėtume efektyviai dirbti nuotoliniu būdu. Įvertinome, ar visi mokiniai turi prieigą prie pasirinktos programinės ar skaitmeninės įrangos mokymuisi nuotoliniu būdu ir susitarėme dėl galimų šios problemos sprendimo būdų.

Nuotoliniam darbui naudojame tas nuotolinio mokymosi aplinkas, kurios užtikrina ne tik skaitmeninio ugdymo turinio pasiekiamumą, bet ir bendravimą bei bendradarbiavimą ugdymo proceso metu realiuoju (sinchroniniu) ir/ar nerealiuoju (asinchroniniu) laiku: elektroninį paštą, e-pokalbius, video skambučius, informacines sistemas: interneto svetainę, skype camera, messenger facebook, zoom.us, WhatsApp, Viber.

Šis mokymosi būdas suteikia galimybę mokyklos bendruomenei tobulinti komunikacijos įgūdžius, asmenybės lankstumą ir emocinį intelektą.


 Muzikos mokyklos direktorė Laima Plančiūnienė

Paskutinis atnaujinimas: 2020-07-07 22:00

image_print