Poveikio aplinkai vertinimas

Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos – vėjo elektrinių parko įrengimas Panevėžio r. sav., Velžio, Ramygalos, Vadoklių, Raguvos seniūnijose – poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Uliūnų vėjas“, Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, [email protected], +370 657 88187. 2. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjai: UAB „ARCHSTUDIJA“, Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, [email protected], +370 521 01297, http://archstudija.lt/lt; VšĮ „Darnaus vystymosi centras“, Liutauras Stoškus, A. Stulginskio 5-43, Vilnius, http://www.dvcentras.lt/pagrindinis/, tel. +370 687 97311, el. p. [email protected]. 3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta: UAB „Uliūnų vėjas“ planuojamo vėjo elektrinių (toliau – VE) Panevėžio r. sav., Velžio, Ramygalos, Vadoklių, Raguvos sen. teritorijoje…

Skaityti


Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Panevėžio rajono Šatrėnų smėlio telkinio išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV)

Planavimo organizatorius:  AB „HISK“, įm. kodas 147710353, S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys Naudojimo plano rengėjas: uždaroji akcinė bendrovė „Tyrens Lietuva“, įm. kodas 234004210, Jonavos g. 7, LT-44192 Kaunas, el. paštas: [email protected] Plano pavadinimas: Panevėžio rajono Šatrėnų smėlio telkinio išteklių dalies naudojimo planas Planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų Priimtas sprendimas ir motyvai: gavus ir išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl SPAV atrankos…

Skaityti


Pranešimas apie Lakštingalų smėlio ir žvyro telkinio – karjero (Panevėžio r. sav., Naujamiesčio sen., Lakštingalų k.) įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo pradžią

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius – Ūkininkas Vadimas Kovalevskis, Tvenkinio g. 30, Molainių k., Panevėžio raj., tel. Nr. +370 698 88 220, el. p.: [email protected]. Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų rengėjas – UAB „Infraplanas“, Inovacijų g. 3, Biruliškių k., LT-54469 Kauno r. sav., www.infraplanas.lt, tel. Nr.+370 629 31 014, el. p.: [email protected]. PŪV pavadinimas – Lakštingalų smėlio ir žvyro telkinio (Panevėžio r. sav., Naujamiesčio sen., Lakštingalų k.) išteklių dalies naudojimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaita. PŪV vieta – Panevėžio apskritis, Panevėžio rajono savivaldybė, Naujamiesčio seniūnija, Lakštingalų kaimas, teritorija…

Skaityti


Dėl gautos atrankos informacijos apie planuojamą ūkinę veiklą

Informuojame, kad yra gauta UAB „Tyrens Lietuva“ parengta Panevėžio rajono Žvalgaičių II smėlio ir žvyro telkinio smėlio išteklių dalies naudojimas informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – Atrankos informacija). Atrankos informacija paskelbta 2024-01-25 Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2024 m. > Panevėžio apskritis (2). Vadovaujantis Tvarkos aprašo1 50 punkto nuostatomis skelbiame žemiau pateiktą informaciją: Informacijos paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūroje data: 2024-01-25; PŪV…

Skaityti


Pranešimas apie UAB „ULIŪNŲ VĖJAS“ planuojamo vėjo elektrinių parko Panevėžio r. sav., Velžio, Ramygalos, Vadoklių, Raguvos sen. teritorijoje statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo pradžią

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius UAB „Uliūnų vėjas“, Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, [email protected], 8 657 88187. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas UAB „ARCHSTUDIJA“, Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, [email protected], (8 5) 210 1297, http://archstudija.lt/lt; VšĮ „Darnaus vystymosi centras“, Liutauras Stoškus, A. Stulginskio 5-43, Vilnius, https://dvcentras.lt/pagrindinis, tel. 8 687 97311, el. p. [email protected]. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas UAB „Uliūnų vėjas“ planuojamo vėjo elektrinių (toliau – VE) parko Panevėžio r. sav., Velžio, Ramygalos, Vadoklių, Raguvos sen. teritorijoje statyba ir eksploatacija. Planuojamos ūkinės veiklos…

Skaityti


Pranešimas apie UAB Pietvis planuojamo vėjo elektrinių parko Panevėžio r. sav., Krekenavos, Panevėžio, Ramygalos, Upytės, Velžio sen. teritorijoje statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo pradžią

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius UAB Pietvis, Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, [email protected], 8 657 61677. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas UAB „ARCHSTUDIJA“, Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, [email protected], (8 5) 210 1297, http://archstudija.lt/lt; VšĮ „Darnaus vystymosi centras“, Liutauras Stoškus, A. Stulginskio 5-43, Vilnius, https://dvcentras.lt/pagrindinis, tel. 8 687 97311, el. p. [email protected]. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas UAB Pietvis planuojamo vėjo elektrinių (toliau – VE) parko Panevėžio r. sav., Krekenavos, Panevėžio, Ramygalos, Upytės, Velžio sen. teritorijoje statyba ir eksploatacija. Planuojamos ūkinės veiklos…

Skaityti


Pranešimas apie UAB EUROSTAT 1 planuojamo vėjo elektrinių parko Panevėžio, Pasvalio r. sav., Panevėžio, Pušaloto sen. teritorijoje statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo pradžią

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius UAB Eurostat 1, Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, [email protected], 8 657 61677. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas UAB „ARCHSTUDIJA“, Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, [email protected], (8 5) 210 1297, http://archstudija.lt/lt; VšĮ „Darnaus vystymosi centras“, Liutauras Stoškus, A. Stulginskio 5-43, Vilnius, https://dvcentras.lt/pagrindinis, tel. 8 687 97311, el. p. [email protected]. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas UAB Eurostat 1 planuojamo vėjo elektrinių (toliau – VE) parko Panevėžio, Pasvalio r. sav., Panevėžio, Pušaloto sen. teritorijoje statyba ir eksploatacija. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis…

Skaityti


Dėl gautos atrankos informacijos apie planuojamą ūkinę veiklą

Informuojame, kad gavome UAB „Infraplanas“ parengtą Panevėžio rajono Žibartonių ŽŪB  planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) – biodujų jėgainės statybos ir eksploatacijos Pempių k., Krekenavos sen., Panevėžio r. informaciją atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – atrankos informacija). Atrankos informacija paskelbta 2023-12-07 Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Panevėžio apskritis (34). Vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 6…

Skaityti


Informacija apie viešą visuomenės supažindinimą su vėjo elektrinių parko įrengimo Pasvalio raj. sav. Pušaloto sen. Kidžionių, Pabėrvalkių, Matkūnų, Jaciūnų, Pabuojų ir Valmonių kaimų teritorijose poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: UAB „Aukštaitijos vėjas 2“ Lvivo g. 25-104, LT-09320 Vilnius, tel. +370 5 2455113, [email protected]. Poveikio aplinkai vertinimo (toliau PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas tel.+370 37 323209, +370 698 29606, [email protected], www.ardynas.lt. PŪV pavadinimas ir vieta: Vėjo elektrinių parko įrengimas Pasvalio r. sav. Pušaloto sen. Kidžionių, Pabėrvalkių, Matkūnų, Jaciūnų, Pabuojų ir Valmonių kaimų teritorijose. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl PAV ataskaitos ir įstatymų nustatyta tvarka teikia visuomenei informaciją apie galimą PŪV poveikį aplinkai: Pasvalio rajono…

Skaityti


Informacija apie parengtą Nevėžninkų smėlio telkinio dalies planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programą

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: UAB „Kasa group”, Nevėžio g. 1D, Berniūnų k., Panevėžio r., tel. +370-652-95636, el. paštas – [email protected]. Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų rengėjas: UAB „GJ Magma“, Vaidevučio g. 18, Vilnius, tel. (8 5) 2318178, el. paštas [email protected], int. svetainė www.gjmagma.lt, kontak. asm. G. Juozapavičius, E. Grencius. PŪV pavadinimas ir vieta: Išteklių gavyba Nevėžninkų smėlio telkinio šiaurinėje dalyje, esančioje Panevėžio r. sav., Naujamiesčio sen., Nevėžninkų k., žemės skl. kadastriniai Nr. 6644/0003:603, 6644/0003:604, 6644/0003:605, 6644/0003:606, 6644/0003:607, 6644/0003:608 ir laisvo valstybinio fondo žemė.…

Skaityti


Paskutinis atnaujinimas: 2021-11-18 13:17