Poveikio aplinkai vertinimas

Informacija apie parengtą Nevėžninkų smėlio telkinio dalies planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programą

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: UAB „Kasa group”, Nevėžio g. 1D, Berniūnų k., Panevėžio r., tel. +370-652-95636, el. paštas – [email protected]. Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų rengėjas: UAB „GJ Magma“, Vaidevučio g. 18, Vilnius, tel. (8 5) 2318178, el. paštas [email protected], int. svetainė www.gjmagma.lt, kontak. asm. G. Juozapavičius, E. Grencius. PŪV pavadinimas ir vieta: Išteklių gavyba Nevėžninkų smėlio telkinio šiaurinėje dalyje, esančioje Panevėžio r. sav., Naujamiesčio sen., Nevėžninkų k., žemės skl. kadastriniai Nr. 6644/0003:603, 6644/0003:604, 6644/0003:605, 6644/0003:606, 6644/0003:607, 6644/0003:608 ir laisvo valstybinio fondo žemė.…

Skaityti


Dėl gautos atrankos informacijos apie planuojamą ūkinę veiklą

Informuojame, kad gauta UAB „Infraplanas“ parengta kitos paskirties inžinerinio statinio Pajuodžių k., Velžio sen., Panevėžio raj. (sklypų kad. Nr. 6690/0004:95 ir 6690/0004:96), statyba, informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – Atrankos informacija). Atrankos informacija paskelbta 2023-09-19 Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Panevėžio apskritis (30). Vadovaujantis Tvarkos aprašo[1] 50 punkto nuostatomis prašome Panevėžio rajono savivaldybės administracija skelbia savo internetinėje…

Skaityti


Dėl gautos atrankos informacijos apie planuojamą ūkinę veiklą

Informuojame, kad gauta UAB „Ekostruktūra“ parengta UAB „Elektrum Lietuva“ planuojamos ūkinės veiklos – šešių vėjo elektrinių Panevėžio r. sav., Miežiškių sen., Trakininkų, Bukaltiškių kaimuose ir Velžio seniūnijos Tautkūnų ir Pajuodžių kaimuose statybos ir eksploatavimo informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – atrankos informacija). Atrankos informacija paskelbta 2023-09-26 Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Panevėžio apskritis (31). Vadovaujantis Tvarkos aprašo[1] 50 punkto nuostatomis…

Skaityti


Informacija apie parengtą poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: Sunly Land, UAB, Vilniaus g. 28-1, LT-01402 Vilnius, https://sunly.ee/lt/, +370 6852 1249, [email protected].   PAV dokumentų rengėjas: Nomine Consult, UAB, J. Tumo-Vaižganto g. 8-1, LT–01108 Vilnius, https://nomineconsult.com/lt/, +37052107210,  [email protected]. PŪV pavadinimas ir vieta: Sunly Land, UAB iki 50 vėjo elektrinių parkas Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Ramygalos sen., Raguvos sen., Vadoklių sen. Vieta – Panevėžio r. sav., Krekenavos sen. Norušių k., Radviliškių k.; Ramygalos sen. Apušoto vs., Aukštadvario k., Aukštadvario vs., Barklainių I k., Daniūnų k., Daukšynės k., Džiugailių k., Glebauskų k., Gudelių l k.,…

Skaityti


Pranešimas apie Projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Panevėžio geležinkelio mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros įrengimo poveikio aplinkai vertinimo pradžią

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius Tel. (8 5) 261 2363 El. p. [email protected], Interneto svetainė: www.sumin.lt Pagal kompetenciją dalyvaujanti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos reguliavimo srities įstaigą Akcinė bendrovė „LTG Infra“ Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius Tel. (8 5) 269 3353 El. p. [email protected] Interneto svetainė: www.ltginfra.lt Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas UAB „Kelprojektas“ Jonavos g. 7 (D korpusas), 44192 Kaunas El. paštas [email protected], Interneto svetainė: www.kelprojektas.lt Kontaktinis asmuo: Valdas Uscila El. p. [email protected]

Skaityti


Informacija apie parengtą UAB „Troškūnų vėjas“ planuojamo vėjo elektrinių parko Panevėžio rajono sav., Miežiškių sen., Anykščių raj. sav., Traupio sen., Troškūnų sen. poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą ir viešus susirinkimus

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: UAB „Troškūnų vėjas“, juridinio asmens kodas 304961519, Subačiaus g. 1-1, 01302 Vilnius, tel. +37065788187, el. paštas [email protected]. Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“ Raudondvario pl. 288a-9, LT-47164 Kaunas, tel. (8 607) 23980, el. paštas [email protected], internetinis puslapis www.ekostruktura.lt. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Iki 250 MW galios vėjo elektrinių parko Panevėžio rajono sav., Miežiškių sen., Jočiūnų, Limeikių, Noriškių kaimuose, Gristupio viensėdyje ir Anykščių raj. sav., Traupio sen. Pailgamiškio kaime, Troškūnų sen., Kirmėlių, Kirmėliukų,…

Skaityti


Informuojame apie parengtą projekto „Rail baltica“ geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena inžinerinių sistemų ir regioninių stočių susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano koncepciją ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitą

Rengimo pagrindas: 2021 m. birželio 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 429 „Dėl Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos  Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena inžinerinių sistemų ir regioninių stočių susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo. 2021 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas Nr. 3-338 „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Panevėžio geležinkelio mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos ir projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena…

Skaityti


Informacija apie priimtą sprendimą dėl Panevėžio r. sav. Žvalgaičių II smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo

Informacija apie priimtą sprendimą dėl Panevėžio r. sav. Žvalgaičių II smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau–SPAV): SPAV atrankos dokumentų organizatorius: UAB „Karjerai“ (į. k. 147027966); adresas – Laisvės al. 1, LT-35175 Panevėžys, tel. Nr. +370 686 86065; el. p.: [email protected] SPAV atrankos dokumento pavadinimas: Panevėžio r. sav. Žvalgaičių II smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo planas. Planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus…

Skaityti


Informacija apie parengtą poveikio aplinkai vertinimo (pav) ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: Sunly Land, UAB, Vilniaus g. 28-1, Vilnius, www.sunly.ee/lt/ ,+370 6852 1249, [email protected] . PAV dokumentų rengėjas: Nomine Consult, UAB, J. Tumo-Vaižganto g. 8-1, LT–01108 Vilnius, https://nomineconsult.com/lt/, +37052107210,  [email protected]. PŪV pavadinimas ir vieta: Sunly Land, UAB, iki 51 vėjo elektrinių parkas Panevėžio r. sav., Krekenavos seniūnijoje. Vieta – Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Anapolio vs., Baibokų k., Baimanų k., Bartkūnų k., Bernatonių vs., Bertašiūnų k., Bobiniškių k., Glitėnų k., Lipniškių k., Mackonių k., Miciūnų k., Noreikių k., Pabiržių k., Paskaisčių k., Pasodėlės k., Pempių k., Šventupių k., Vilkų…

Skaityti


Informacinis pranešimas apie viešą visuomenės supažindinimo su poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (PAV)

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. [email protected], www.sumin.lt. Kontaktiniai asmenys: Tarptautinio bendradarbiavimo grupės patarėjas Valdas Brėskis, tel. (+370) 660 44572, el. p. [email protected], Infrastruktūros plėtros grupės vadovas Vytautas Palevičius, tel. (+370) 684 18027, el. p. [email protected]. AB „LTG Infra“, Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius, tel.: (8 5) 269 3353, el. p. [email protected]. Kontaktinis asmuo – Projektų valdymo Projektų parengimo projekto vadovė Kristina Račkauskaitė (mob. tel. +370 616 38252, el. p.:…

Skaityti


Paskutinis atnaujinimas: 2021-11-18 13:17