Į VIII poezijos šventę Kėdainiuose „Ten, kur poezija virsta malda“ buvo kviesti ne tik šio krašto, bet ir aplinkinių rajonų poezijos mylėtojai. Liepos 10 d. po Šv. mišių, kurias aukojo klebonas Artūras Stanevičius, Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios kalnelyje buvo poezijos atlaidai,  skambėjo poetinis žodis ir muzika.

Kėdainių krašto literatų sambūrio poezijos šventę vedė Kėdainių krašto literatų sambūrio vadovė Genė Sereikienė. Kūrybą skaitė Kėdainių krašto rašantieji, svečiai iš Panevėžio, Kauno, Vilniaus. Gitara grojo ir dainavo du Raudondvario krikščioniškos muzikos atlikėjai. Eiles skaitė su jais atvykusi Jolanta Taločkaitė. Vilnietė Irma Mažeikienė užburiančiai deklamavo savo mėgstamo poeto eiles. Skaitovas Juozas Kielius iš Panevėžio deklamavo Maironio eiles, paskirdamas jas didžiojo Lietuvos dainiaus metams. Savo eiles, skirtas monsinjorui Kazimierui Vasiliauskui, skaitė Ona Striškienė iš Paįstrio. Kėdainiškės Renata Šimanauskienė skaitė išverstas ukrainietės eiles, Rita Janonytė – Justino Marcinkevičiaus eiles.

Visi buvo apdovanoti turiningu šventinio laikraščio „Ten, kur poezija virsta malda“, skirto Kėdainių 650 m. jubiliejui, numeriu. Smagu buvo gauti gėles, suskintas savuose darželiuose, ir prisiminimui įteiktus mielus savos kūrybos suvenyrus. Buvo dovanoti „Laumetrio“ sukurti proginiai suvenyrai.


Ona Striškienė, Panevėžio literatų klubo „Polėkis“ narė

image_print