Gegužės 10 d. Panevėžio rajono Literatų klubo „Polėkis“ nariai vyko į Ustronę. Pakeliui sustota prie Vadaktėlių kapinių. Aplankyta knygnešių Udrų, Vidugirių, Akelaičių ir paskutinio tarpukario Lietuvos užsienio reikalų ministro Juozo Urbšio giminų kapai, sustota prie Vadaktėlių medinės bažnytėlės, prisimintas periodas (1902-1905), kuomet čia kunigu buvo Juozas Tumas-Vaižgantas.

Ustronėje apie knygnešius kalbėta prie aukšto stogastulpio, kuris skirtas Knygnešiams. Atminimo ženkle išskobti žodžiai: „Viešpatie, tu žinai kiekvieną knygnešio kelią”. Dar kartą apžiūrėta ekspozicija, slėptuvė Ustronės Vidugirių svirne.

Po Audriaus Daukšos pasakojimo Vidugirių sodyboje eiles skaitė Literatų klubo „Polėkis“ narės Valerija Jagelienė, Ona Striškienė, Emilija Valentinavičienė.


Informaciją parengė ir fotografijas pateikė Ona Striškienė, Panevėžio r. Literatų klubo „Polėkis“ narė

image_print