Taikinamasis tarpininkavimas

Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatyme nustatyta, kad valstybės užtikrinamas neteisminis taikinamasis tarpininkavimas (toliau  taikinamasis tarpininkavimas) – pagal Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymą atliekama ginčų sprendimo procedūra, kurios metu vienas ar keli taikinimo tarpininkai padeda ginčo šalims taikiai spręsti ginčą.

Taikinamasis tarpininkavimas organizuojamas ir taikinamojo tarpininkavimo administravimo paslaugos teikiamos Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymo, kitų teisės aktų, reglamentuojančių ginčų sprendimą taikinamojo tarpininkavimo būdu atskirų kategorijų ginčuose, ir teisingumo ministro nustatyta tvarka.

Antrinę teisinę pagalbą teikiantis advokatas, įvertinęs konkrečias ginčo, kurį sprendžiant jis teikia antrinę teisinę pagalbą, aplinkybes, gali inicijuoti ginčo sprendimą taikinamojo tarpininkavimo būdu ir pasiūlyti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai (toliau – tarnyba) priimti sprendimą dėl taikinamojo tarpininkavimo vykdymo. Advokatas, siūlydamas tarnybai priimti sprendimą dėl taikinamojo tarpininkavimo vykdymo, turi pateikti tarnybai abiejų ginčo šalių sutikimus spręsti ginčą taikinamojo tarpininkavimo būdu. Taikinamasis tarpininkavimas pagal Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymą tame pačiame ginče gali būti inicijuotas tik vieną kartą.

Tarnyba, gavusi antrinę teisinę pagalbą teikiančio advokato siūlymą dėl ginčo sprendimo taikinamojo tarpininkavimo būdu ir pareiškėjo bei kitos ginčo šalies sutikimus spręsti ginčą taikinamojo tarpininkavimo būdu, sprendimą dėl taikinamojo tarpininkavimo vykdymo priima ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių dokumentų gavimo dienos. Priėmus sprendimą dėl taikinamojo tarpininkavimo vykdymo, antrinė teisinė pagalba taikinamojo tarpininkavimo vykdymo metu neteikiama sprendžiant ginčo dalį, dėl kurios inicijuotas taikinamasis tarpininkavimas. Taikinimo tarpininko parinkimas, taikinamojo tarpininkavimo trukmė, vykdymo tvarka nustatoma teisingumo ministro tvirtinamose Taikinamojo tarpininkavimo taisyklėse.

Tarnyba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo taikinamojo tarpininkavimo pabaigos dienos praneša antrinę teisinę pagalbą teikiančiam advokatui, kad pareiškėjui tęsiamas antrinės teisinės pagalbos teikimas, kai:

1) taikinamasis tarpininkavimas pasibaigia be taikos sutarties ir nėra Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje nurodytų aplinkybių;

2) taikinamasis tarpininkavimas pasibaigia taikos sutartimi ir pareiškėjui reikalinga antrinė teisinė pagalba veiksmams, susijusiesiems su taikos sutarties pateikimu tvirtinti teismui, atlikti.

Paskutinis atnaujinimas: 2021-02-01 13:51