Iš 2017 m. savivaldybės biudžete numatytų lėšų kultūros paveldo objektų priežiūrai pirmąjį pusmetį tvarkyti šie objektai: Jutkonių dvaro koplytstulpio Švč. Panelės Marijos skulptūra, Vadaktų dvaro riboženkliai (2 vnt.), įrengta paminklinė lenta Bučių, Nauradų kapinynui, atnaujinta Pagiegalos kapinynui, pagaminti ir įrengti riboženkliai Zubiškių, Ragaudžių pilkapiui, sutvarkytas Papušių piliakalnis (atnaujintas informacinis stendas, išvalyta aikštelė ir pylimas), pagaminta nauja paminklinė lenta akmeniui, skirtam milijoniniam melioruotų žemių hektarui pažymėti, Apušoto vienkiemyje.

Tvarkyti ir du neregistriniai objektai: pagaminta nauja atminimo lenta paminkliniam akmeniui profesoriaus Prano Svetikos (1904–1998) gimtinėje Ibutonių kaime ir sutvarkytas Antrojo pasaulinio karo Vokietijos karių kapas Papalčių kaime. Beje, pastarasis, kaip ir paminklas 1918–1922 m. Nepriklausomybės kovų Vyčių kaimo savanoriams, įrašytas į Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registrą.


 Petras Juknevičius

Paskutinis atnaujinimas: 2020-07-07 19:10

image_print