Po dvejų metų pertraukos, Covid-19 pandemijai slūgstant, šiandien jau nebe nuotoliniu būdu, o gyvai vykusiame Panevėžio rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytas 31 klausimas, tarp kurių du pirmieji – Panevėžio rajono savivaldybės bei Savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. veiklos ataskaitos. Posėdyje dalyvavo Tarybos nariai, administracijos skyrių vedėjai, specialistai, įstaigų vadovai, seniūnai, bendruomenių atstovai.

Meras Povilas Žagunis apžvelgė Savivaldybės praėjusių metų svarbiausius ekonominius rodiklius, biudžeto aktualijas, investicinius projektus, vykdytus darbus žemės ūkio, socialinėje, sveikatos priežiūros, švietimo ir ugdymo, kultūros, sporto srityse.

Savivaldybės administracijos direktorius Eugenijus Lunskis pristatė Savivaldybės administracijos ir struktūrinių padalinių 2021 metų veiklą, administruotus projektus, tęstinius darbus, objektų plėtros planavimo darbus.

Savivaldybės vadovai atsakė į Tarybos narių klausimus, padėkojo už bendras pastangas sprendžiant rajono gyventojams aktualias problemas, tęsiant anksčiau pradėtus įgyvendinti projektus bei pradedant naujus darbus.

Ataskaitų akcentai:

BIUDŽETAS. Panevėžio rajono savivaldybės taryba 2021 m. vasario 25 d. sprendimu patvirtino 2021 m. Savivaldybės biudžetą: 38 494,8 tūkst. Eur pajamų ir dotacijų, 2 507,7 tūkst. Eur kitų finansavimo šaltinių.

Savivaldybės tarybos sprendimais 2021 m. biudžetas tikslintas 8 kartus ir padidintas 6 838,0 tūkst. Eur.

Biudžeto įplaukų planas įvykdytas 104,8 proc., arba 2 153,7 tūkst. Eur pajamų gauta daugiau, nei planuota.

Mokesčių planas įvykdytas 108,5 proc., arba surinkta 1 995,1 tūkst. Eur daugiau, iš jų: didžiausią dalį sudaro gyventojų pajamų mokestis, kurio planas įvykdytas 107,6 proc., turto mokesčių planas įvykdytas 129,5 proc.

Prekių ir paslaugų mokesčių planas įvykdytas 115,3 proc.

Dotacijų planas įvykdytas 99,9 proc., arba negauta 23,4 tūkst. Eur, iš jų: Europos Sąjungos lėšų planas įvykdytas ir viršytas 9,2 proc. Dotacijų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti planas neįvykdytas 2,2 proc., arba negauta – 92,7 tūkst. Eur.

Savivaldybės biudžetas sudarytas programiniu principu. Asignavimai paskirstyti Savivaldybės tarybos patvirtintoms 8 programoms vykdyti. Didžiausia išlaidų dalis teko Ugdymo proceso ir kokybiško ugdymosi aplinkos užtikrinimo programai – 16 768,9 tūkst. Eur (37,4 proc. visų išlaidų).

INVESTICINIAI PROJEKTAI. Parengti projektiniai pasiūlymai ir paraiškos, dalyvauta projektuose partnerio teisėmis:

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa:

 „Panevėžio rajono Upytės ir Ėriškių k. v. lauko drenažo sistemos inžinerinės infrastruktūros atnaujinimas, pritaikymas pagal keliamus aplinkosauginius reikalavimus“, vertė 375 000,00 Eur.

„Panevėžio rajono Bernatonių ir Medikonių k. v. polderių ir lauko drenažo inžinerinės infrastruktūros atnaujinimas“, vertė 375 000,00 Eur.

Aktyvių piliečių fondas:

„Piliečių biudžetai Lietuvoje: nuo idėjos iki įgyvendinimo“ su Transparency International (TILS), vertė 88 000,00 Eur.

Valstybės investicijų programa:

Tęstinis projektas „Krekenavos kultūros centro Birutės a. 1, Krekenavos mstl., Panevėžio r. sav. atnaujinimas“, vertė 1 161 830,00 Eur (2020 m. skirta 550 tūkst. Eur, 2021 m. skirta 271 tūkst. Eur).

Sporto rėmimo fondas:

 • „Panevėžio r. Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas“, vertė 325 025,55 Eur.
 • „Panevėžio r. Raguvos gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas“, vertė 265 434,62 Eur.
 • „Panevėžio r. Smilgių gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas“, vertė 282 525,29 Eur.

Bendra šių investicijų projektų vertė – 1 981 985,46 Eur.

Pasirašytos 6 finansavimo sutartys, kurių bendra vertė – 1 715 443,56 Eur.

2021 m. įgyvendinti projektai:

 • „Gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimas Piniavoje, Panevėžio rajone“;
 • „Amatininkystė – turizmo produktas be sienų“;
 • „Voss modelio integravimas kultūros prieinamumo plėtojimui ir kultūrinio švietimo stiprinimui Panevėžio regione“;
 • „Tradicinių amatų centro Panevėžio rajone, Upytės kaime, plėtra. II etapas“;
 • „Panevėžio rajono savivaldybės bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtra“;
 • „Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono turizmo informacinės infrastruktūros plėtra“;
 • „Mažais žingsneliais inovacijos takeliu“.

DALIJAMASIS BIUDŽETAS

Įgyvendintos bendruomenių iniciatyvos viešųjų erdvių infrastruktūrai gerinti ir patrauklumui didinti. 47,6 tūkst. Eur (7 projektams po beveik 7 tūkst. Eur) Savivaldybės biudžeto lėšų skirta daugiausia balsų surinkusioms iniciatyvoms:

 • „Nevėžio pakrantė – Raguvos gyventojų poilsiui ir laisvalaikiui“ (Raguvos mstl., Raguvos sen.);
 • „Erdvės, esančios tarp Krekenavos Švč. Marijos Ėmimo į dangų Bazilikos ir parapijos namų, pritaikymas vietos bendruomenės, piligrimų ir kitų atvykstančiųjų poreikiams“ (Krekenava, Krekenavos sen.);
 • „Jotainių tvenkinio maudymvietės ir poilsio zonos sutvarkymas“ (Jotainių k., Vadoklių sen.);
 • „Drambliuko svajonė – paplūdimys“ (Paliūniškio k., Karsakiškio sen.);
 • „Maudyklos įrengimas Tiltagaliuose“ (Tiltagalių k., Karsakiškio sen.);
 • „Viešosios kultūrinės aplinkos gerinimas Paįstrio kaime (Paįstrys, Paįstrio sen.);
 • „Poilsis prie Sanžilės tik švarioje, jaukioje aplinkoje“ (Berčiūnų k., Panevėžio sen.).

STATYBA IR INFRASTRUKTŪRA

Vandentvarka

Vandentvarkos ūkyje panaudojant ES struktūrinių fondų paramą, valstybės ir savivaldybės lėšas atlikti šie darbai:

 • toliau įgyvendinamas 2018 m. pradėtas projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų statyba Paįstrio k., Gegužinės k. ir Ėriškių k., Panevėžio rajone“.
 • vandenvietės su arteziniu gręžiniu ir vandens gerinimo įrenginių stotimi Karsakiškio sen. Tiltagalių k.;
 • vandentiekio tinklų Smilgių mstl. Taikos ir Rozalimo gatvėse įrengimas;
 • buitinių nuotekų tinklo atšakos Daukniūnų k. Kapinės g. statyba;
 • Smilgių vaikų dienos centrui reikalingų vandentiekio ir nuotekų lauko tinklų įrengimo projektas;
 • buitinių nuotekų valymo įrenginių socialiniam būstui Smilgių miestelyje projektavimo ir įrengimo darbai;
 • baigtas įgyvendinti projektas „Geriamojo vandens tiekimo tinklų statyba Ibutonių k., Panevėžio r.“;
 • baigtas įgyvendinti „Geriamojo vandens tiekimo sistemos Puodžiūnų k. Panevėžio rajone statyba“.

Nemažai darbų vandentvarkos ir šilumos gamybos bei tiekimo infrastruktūrai pagerinti atliko VšĮ Velžio komunalinis ūkis nuosavomis lėšomis ir vykdydamas savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį.

Keliai

Savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms rekonstruoti, taisyti ir prižiūrėti 2021 m. gauta 2 469 300 Eur Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų. Per ataskaitinius metus atlikti šie darbai:

 • įrengta 2 736 m naujos asfalto dangos (Panevėžio sen. kelio Spirakiai–Linoniai dalis, Molainių k. Pušynėlio g. ir Gardino g., Ramygalos m. Beržytės g., Ėriškių k. Rojūnėlių 1-oji g. ir Zalatarų g., Preidžių k. Moliupio g., Vyčių k. Žvalgų g.);
 • rekonstruota 645 m ilgio Dembavos k. Dembavos g.;
 • suremontuota 525 m asfalto dangos (Molainių k. Ežero g., Šilagalio k. Šviesos g., Smilgių mstl. Šeduvos g.);
 • įrengta, suremontuota 1 189,9 m² šaligatvių (Krekenavos mstl. Maironio ir Šilelio g., Velžio k. Žemdirbių g., Naujamiesčio mstl. Upytės g.);
 • užtaisyta 3 097 m² asfalto dangos išdaužų;
 • užtaisyta 766 m² asfalto dangų plyšių tinklo;
 • įrengta 1 714 t išlyginamojo asfalto sluoksnio;
 • suremontuota 7,35 km kelių su žvyro danga;
 • atlikti rangovų vykdomų darbų laboratoriniai bandymai, kontrolė ir techninė priežiūra.

Baigtas įgyvendinti ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas projektas „Kelio Kerava–Uoksai (VEL-160), Velžio sen., Panevėžio r. kapitalinis remontas“.

Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuotas Velžio sen. Velžio k. Žemdirbių g. daugiabučių namų kvartalo kiemų, automobilių stovėjimo aikštelių ir įvažiavimų asfalto dangos remontas, atliktas Panevėžio sen. Pažagienių k. Švyturio  g. daugiabučių namų kvartalo automobilių stovėjimo aikštelių ir įvažiavimų asfalto dangos remontas, suremontuota Panevėžio sen. Piniavos k. Kelmynės g. asfalto danga, atlikti Upytės tradicinių amatų centro  automobilių stovėjimo aikštelės asfaltavimo darbai.

SOCIALINĖ APLINKA

Turimais duomenimis, rajone gyvena 7 266 pensinio amžiaus gyventojai ( 20,64 proc. gyventojų), 2 904 neįgalūs asmenys, iš jų 1 008 darbingo amžiaus neįgalūs asmenys ir  1 896 senatvės pensinio amžiaus sulaukusieji neįgalūs asmenys; 170 neįgalių vaikų (22 vaikams nustatytas sunkus, 90 – vidutinis, 58 – lengvas neįgalumo lygiai).

Vienas pagrindinių socialinės paramos tikslų – padėti tenkinti būtiniausius poreikius tiems žmonėms, kurių gaunamos pajamos yra nepakankamos, o gebėjimas pasirūpinti savimi dėl objektyvių, nuo jų nepriklausančių priežasčių yra ribotas.

Socialinė parama pagyvenusiems, neįgaliems asmenims teikiama tiek pinigine, tiek nepinigine forma.

Socialinės paramos sistemą sudaro: socialinės paramos (socialinių išmokų) skyrimas ir mokėjimas; socialinių paslaugų skyrimas ir teikimas bei taikomos kitos priemonės.

Socialinės apsaugos srityje dirba per 200 darbuotojų.

Socialinei paramai teikti ir socialinėms paslaugoms organizuoti ir finansuoti 2020 m. skirta 14 421,9 tūkst. Eur. Iš jų: 4 100,6 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšos; 10 321,3 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšos.

Piniginei socialinei paramai skirta 11 806,8 tūkst. Eur, iš jų: 2 149,0 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšos; 9 657,8 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšos.

Piniginę socialinę paramą gavo 15 047 asmenys.

2021 m. Socialinės paramos skyriuje priimti ir užregistruoti 10 193 gyventojų prašymai, t. y. 1 416 prašymų (16,13 proc.) daugiau nei 2020 m.

Neatlikus visuomenei naudingos veiklos nutraukta 154 piniginės socialinės paramos mokėjimų. Išrašyta 1 612 siuntimų atlikti visuomenei naudingą veiklą.

COVID-19 PANDEMIJA

2020 m. valstybės lygio ekstremalioji situacija dėl COVID-19 ligos tęsėsi ir 2021 m.

Iki 2021 m. balandžio 1 d. PGR mėginiai buvo imami Panevėžio m. mobiliajame punkte.

Balandžio mėn. įsteigtas Panevėžio rajono savivaldybės mobilus punktas VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikoje.

2021 m. Panevėžio rajone iš viso atlikti 37,3 tūkst. COVID-19 PGR, užfiksuota 3,5 tūkst. ligos atvejų, 131 mirtis.

Padidėjus vakcinavimo apimtims, iki liepos 30 d. buvo įsteigtas Panevėžio rajono savivaldybės vakcinavimo centras Velžio kaime.

Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantys gyventojai galėjo pasiskiepyti ir šeimos gydytojų kabinetuose, ambulatorijose ir medicinos punktuose.

2021 m. vakcinuota 72 % Panevėžio rajono gyventojų.

Panevėžio rajono savivaldybės administracija ir savivaldybės įstaigos patyrė 105 780 tūkst. Eur išlaidų, susijusių su valstybės lygio ekstremaliosios situacijos dėl koronaviruso (COVID-19) ligos likvidavimu. Įsigytos priemonės (apsaugos, dezinfekcinės, medicininės) ir paslaugos (izoliuotų asmenų transportavimas, apgyvendinimas, maitinimas, vakcinacijos ir mobiliojo punkto įrengimas ir kt.) buvo skirtos rajono įstaigų (sveikatos, švietimo, priešgaisrinės saugos, globos) saugiai veiklai ir gyventojų saugumui užtikrinti, kompiuterinė įranga – nuotoliniam darbui.

Lietuvos Respublikos Finansų ministerija, išnagrinėjusi vieną iš dviejų pateiktų prašymų kompensuoti patirtas išlaidas, išmokėjo 56,1 tūkst. Eur.

ŠVIETIMAS

Ugdymas. 2021 m. rugsėjo mėn. 12 bendrojo ugdymo mokyklų (7 gimnazijose, 1 progimnazijoje, 2 pagrindinėse mokyklose, 2 mokyklose-darželiuose) mokėsi 2 729 mokiniai (2020 m. – 2 809, 2019 m. – 2 882, 2018 m. – 2 926). Daugiausia mokinių Velžio gimnazijoje – 639 (2020 m. – 635, 2019 m. – 601).

Bendrojo ugdymo mokyklose dirbo 245 mokytojai (2020 m. – 254, 2019 m. – 293), 12 mokyklų direktorių, 11 direktorių pavaduotojų ugdymui.

Mokytojų kelionės į darbą išlaidos iš dalies kompensuojamos savivaldybės biudžeto lėšomis.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdo: 5 lopšeliai-darželiai, 2 mokyklos-darželiai, 2 pagrindinės mokyklos ir 4 gimnazijos. Pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas ugdomi 982 mokiniai.

Maitinimas. Nemokamą maitinimą pernai gavo 1 321 mokinys (47,65 proc.).  2020 m. – 1 221 mokinys (43,47 proc.) gavo nemokamą maitinimą. Nemokamai maitinamų mokinių skaičius padidėjo pradėjus teikti nemokamus pietus priešmokyklinio ugdymo vaikams (pirmokams), o nuo 2021 m. rugsėjo – ir antrokams, nevertinant šeimos gaunamų pajamų.

Visų rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir pirmų–ketvirtų klasių mokiniai (2008 vaikai) dalyvauja ES finansuojamoje Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programoje.

„Už vietinės ekologiškos produkcijos vartojimo skatinimą ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ Savivaldybė apdovanota aukščiausiu Lietuvos savivaldybių asociacijos apdovanojimu „Auksine krivūle“.

Mokinių vežimas. 2021 m. į mokyklas buvo vežami 1 808 mokiniai (61 proc. visų mokinių). Mokinių vežimui skirta 535,6 tūkst. Eur. Vieno mokinio vežimas kainavo apie 296 Eur per metus.

ŽEMĖS ŪKIS

Panevėžio rajone 2 576 pareiškėjai deklaravo 110 655,63 ha žemės ūkio naudmenų. Tai yra didžiausias šalyje deklaruotų pasėlių plotas.

2022 m. sausio 1 d. registruoti 1 806 ūkininkų ūkiai. Lietuvoje pagal įregistruotų ūkių skaičių Panevėžio rajonas yra 24 vietoje, pagal jų naudojamą bendrą žemės plotą – 12 vietoje, pagal vidutinį ūkio dydį – 10 vietoje. Vidutinis ūkio dydis 23,72 ha – 2,0 ha viršija šalies vidutinį ūkio dydį.

Rajone vyrauja iki 5 ha ūkininkų ūkiai (34,99 proc.).

Stambiausi, per 50 ha, ūkininkų ūkiai sudaro 8,63 proc.

71 proc. ūkininkų ūkių vystoma augalininkystės produktų gamyba, 15 proc. gyvulininkystė, 11 proc. mišrūs ūkiai, 3 proc. miškininkystė ir žemės ūkiui būdingų paslaugų veikla.

Veikia 52 žemės ūkio įmonės, iš jų 27 žemės ūkio bendrovės.

Pagal registruotos technikos skaičių Panevėžio rajonas yra ketvirtoje pozicijoje šalyje – rajone registruota 9 860 vnt. įvairios technikos.

Melioracijos darbai. Pagal nusausinimo apimtis ir turimą melioracijos turtą Panevėžio rajonas – didžiausias respublikoje. Šis turtas yra išsidėstęs 115 416,3 ha drenažu nusausintame plote.

Pagal lėšų melioracijai įsisavinimą Panevėžio rajonas yra antroje pozicijoje šalyje – 2021 m. įsisavinta melioracijai skirtų lėšų 2,072 mln. Eur. Panevėžio rajono savivaldybė prie melioracijos darbų įgyvendinimo prisidėjo per 272 tūkst. Eur.

KULTŪRA

Kultūros centruose veikia 135 mėgėjų meno kolektyvai (1 466 dalyviai), iš jų 43 vaikų ir jaunimo (567 dalyviai). Iš viso su studijomis, būreliais, klubais, meno kolektyvais – 257 (2 415 dalyviai).

Dirba 172 darbuotojai, iš jų 120 kultūros ir meno darbuotojų.

Kultūros centruose surengta 1 517 renginių, iš jų 440 skirta vaikams ir jaunimui. Renginiuose dalyvavo ir lankėsi 221 780 dalyvių ir lankytojų.

Surengta 414 nuotolinių renginių, kuriuose dalyvavo ir lankėsi 288 922 dalyviai ir nuotoliniai lankytojai.

Veikia viešoji biblioteka ir 35 bibliotekos kaimo vietovėse. Visose įrengti viešieji interneto prieigos taškai. Prie Gustonių, Linkaučių, Žibartonių bibliotekų akredituoti ir veikia Vaikų dienos centrai. Bibliotekų išlaikymui skirtos savivaldybės biudžeto lėšos – 1 038 803 Eur, valstybės biudžeto lėšos – 55 235 Eur,  ES lėšos – 684 Eur.

Tiltagaliai – mažoji kultūros sostinė. Praėjusiais metais Tiltagalių kaimas išrinktas Lietuvos mažąja kultūros sostine. Projektą įgyvendino Tiltagalių kaimo bendruomenė, kultūros centras, vietos švietimo įstaigos, seniūnija, parapija, kaimų bendruomenės, verslo atstovai, žymūs kraštiečiai.

SPORTAS

2021 m. sportinei veiklai panaudota 194 082,91 Eur.

Su visomis ataskaitomis susipažinti galima Savivaldybės interneto svetainėje www.panrs.lt skiltyje Meniu / Administracinė informacija / Veiklos ataskaitos


Savivaldybės informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2022-04-07 15:44

image_print