Balandžio 8 d. nuotoliniu būdu vykusiame tiesiogiai transliuotame Panevėžio rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstyti 39 klausimai, tarp kurių du pirmieji – Panevėžio rajono savivaldybės 2020 m. veiklos ataskaita bei Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. veiklos ataskaita. Posėdyje dalyvavo tarybos nariai, administracijos skyrių vedėjai, įstaigų vadovai, seniūnai, bendruomenių atstovai – iš viso 99 dalyviai.

Pirmą klausimą pristatęs meras Povilas Žagunis apžvelgė svarbiausius praėjusių metų Panevėžio rajono savivaldybės, mero darbus, projektus, reikšmingus įvykius, problemas.

Pažymėta, kad praėjusiais metais pasikeitė vienas Savivaldybės tarybos narys. Mirus Darbo partijos atstovui Adolfui Morkvėnui, jį pakeitė bendrapartietis Vytautas Liepa.

P. Žagunis ataskaitoje apžvelgė praėjusių metų Savivaldybės ekonominę padėtį: svarbiausius ekonominius rodiklius, biudžeto aktualijas, investicinius projektus (bendra investicinių projektų vertė – 1 736 666 Eur), įvykdytus darbus žemės ūkio, socialinėje, sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros, sporto srityse. Pažymėta, kad daugelis renginių  visuotinio karantino sąlygomis vyko virtualioje erdvėje.

Kalbėdamas apie rajono gyventojams aktualų klausimą – kelių priežiūrą, meras pažymėjo, kad praėjusiais metais į kelius investuota per 4 mln. Eur, išasfaltuotos ar asfalto danga atnaujintos 34 gatvės.

Meras pripažino, kad koronaviruso pandemija tapo didžiuliu išbandymu visai Savivaldybės bendruomenei. Tačiau susitelkus, bendromis Savivaldybės tarybos narių, administracijos ir įstaigų darbuotojų, gyventojų bendruomenių, socialinių partnerių pastangomis buvo sėkmingai sprendžiami visi iškylantys klausimai, atliekami numatyti darbai, numatyti dėl įvairių priežasčių neįvykdytų uždavinių sprendimai.

Antruoju tarybos posėdžio darbotvarkės klausimu Savivaldybės administracijos direktorius Eugenijus Lunskis pateikė informaciją apie Savivaldybės administracijos atliktus darbus, projektus, kilusias problemas.

Pažymėta, kad praėjusieji metai buvo ypatingi – šalyje paskelbto visuotinio karantino sąlygomis teko taikyti naujus darbo metodus bei įrankius, vykdyti naujas užduotis, pertvarkyti finansus, administruoti gautus papildomus, vadinamuosius „kovidinius“ asignavimus kultūros ir švietimo įstaigų statybos projektų, kelių priežiūros ir asfaltavimo, žemės ūkio srityse.

Direktorius informavo, kaip pandemijos iššūkiai pakoregavo svarbiausius darbus, įgyvendinamus projektus, apžvelgė įvykdytas pertvarkas švietimo, sveikatos, institucinės vaikų globos srityse.

Pristatę ataskaitas meras P. Žagunis ir administracijos direktorius E. Lunskis atsakė į tarybos narių klausimus.

Tarybos patvirtintos veiklos ataskaitos bus paskelbtos Savivaldybės interneto svetainėje www.panrs.lt punkte Meniu/Administracinė informacija/Veiklos ataskaitos.


Savivaldybės informacija

image_print