Gegužės 3 d. vykusiame Panevėžio rajono savivaldybės tarybos posėdyje priesaiką davė naujos kadencijos Savivaldybės tarybos narys Dalius Dirsė.

Pirmajame naujos kadencijos Savivaldybės tarybos posėdyje balandžio 25 d. dalyvauti negalėjusio D. Dirsės priesaiką priėmė Vyriausiosios rinkimų komisijos narė Jolita Baušytė.

Taip pat posėdyje sudaryti ir patvirtinti Panevėžio rajono savivaldybės tarybos komitetai, išrinkti jų pirmininkai.

Biudžeto, ekonomikos ir investicijų komitete dirbs: Dalius Dirsė, Vytautas Rapolas Gritėnas, Daiva Juodelienė, Albinas Kisielis, Jonas Masiokas, Angelė Narbutienė (pirmininko pavaduotoja), Rolandas Ulis, Povilas Žagunis (pirmininkas).

Kaimo, sveikatos ir socialinių reikalų komitetui priklausys: Alfonsas Bakšys;,Kazimieras Algirdas Budrys (pirmininko pavaduotojas), Genė Jakaitienė, Petras Nevulis, Valentinas Osipovas, Modesta Petrauskaitė (pirmininkė), Angelė Pranaitytė, Donatas Tumas, Audrius Zalatoris.

Kontrolės komitete dirbs: Alfonsas Bakšys, Osvaldas Dirsė, Daiva Juodelienė, Albinas Kisielis, Vaclovas Krikščiūnas, Angelė Narbutienė, Valentinas Osipovas.

Švietimo, kultūros, jaunimo ir savivaldos reikalų komitetui priklausys: Algimantas Birbilas (pirmininko pavaduotojas), Osvaldas Dirsė, Jūratė Januškienė, Lina Kairytė, Ramutė Kavaliauskaitė, Vaclovas Krikščiūnas, Birutė Kronienė, Laura Mackevičienė (pirmininkė).


Savivaldybės informacija

image_print