Gruodžio 15 d. vykusiame Panevėžio rajono savivaldybės tarybos posėdyje patvirtintas Panevėžio rajono savivaldybės 2023–2030 m. strateginis plėtros planas. Šiame plane, atsižvelgiant į išorinės ir vidinės aplinkos analizės rezultatus, svarbiausius ir aktualiausius Europos Sąjungos, nacionalinius ir regioninius planavimo dokumentus, plano rengimui suformuotos darbo grupės bei pagal visuomenės pateiktus siūlymus, suformuluota Panevėžio rajono savivaldybės vizija, prioritetai, tikslai, uždaviniai ir priemonės iki 2030 metų.

Dokumente išskirta Panevėžio rajono vizija:

Panevėžio rajonas 2030 metais – sveika, saugi ir išsilavinusi bendruomenė,

  • plėtojanti konkurencingą žemės ūkį ir verslą;
  • įtvirtinanti gyvenimo kokybę;
  • tvariai naudojanti aplinką;
  • puoselėjanti krašto tradicijas.

Vizijai įgyvendinti numatyti trys strateginės plėtros prioritetai:

  1. Aktyvi ir išsilavinusi bendruomenė;
  2. Gyvenimo kokybė;
  3. Konkurencingas ūkis.

Įvardintiems prioritetams įgyvendinti bei Strateginio plėtros plano rengimo metu įvardintoms rajono problemoms spręsti numatyti savivaldybės plėtros tikslai, uždaviniai bei priemonės. Rajono plėtros plane iki 2030 metų numatyta kurti investicijas skatinančią aplinką, didinti rajono patrauklumą bei Panevėžio rajono kuriamos vertės ir vertybių žinomumą, stiprinti gyventojų sveikatą ir socialinių paslaugų sektorių, švietimą, vietos savivaldą, taip pat ugdyti aktyvią ir sportuojančią bendruomenę.

Panevėžio rajono 2023–2030 metų strateginiame plėtros plane numatytos priemonės bus įgyvendinamos įtraukiant jas į plėtros planą detalizuojančius Savivaldybės strateginius veiklos planus.

Panevėžio rajono savivaldybės 2023–2030 m. strateginis plėtros planas (pridedama)


Investicijų ir užsienio ryšių skyriaus informacija

image_print