Panevėžio rajono savivaldybės vicemeras Rimantas Pranys dalyvavo viešosios įstaigos (VšĮ) „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis” visuotiniame dalininkų susirinkime, kuriame gruodžio 29 d. apsvarstytas ir patvirtintas 2024–2026 metų įstaigos strateginis veiklos planas.

Susirinkime dalyvavo ir kitų VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis” dalininkų – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Anykščių rajono bei Panevėžio miesto savivaldybių – atstovai ir merai.

Įstaigos strateginis veiklos planas, kurį pristatė direktorius dr. Darius Liutikas, skirtas efektyviam įstaigos veiklos planavimui, žmogiškųjų, finansinių, technologinių ir kitų išteklių panaudojimui. Siekiama įgyvendinti nustatytą viziją ir vykdyti įstaigos misiją, pasiekti užsibrėžtus strateginius tikslus. 2024–2026 metų įstaigos strateginis veiklos plane atnaujinti finansiniai rodikliai ir finansinės prognozės.

VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ tikslas – teikti turizmo paslaugas Aukštaitijos siaurojo geležinkelio ruože Panevėžys–Anykščiai–Rubikiai, apjungiant istorinį paveldą ir inovacijas, užtikrinti saugų siaurojo geležinkelio keleivinių traukinių eismą, kokybišką infrastruktūros renovaciją ir plėtrą, kultūros paveldo išsaugojimą. Vienas iš tikslų yra integruoti siaurąjį geležinkelį į visuomenės gyvenimą.

Aukštaitijos siaurasis geležinkelis organizuoja keliones kelyje Panevėžys-Raguvėlė-Surdegis-Troškūnai-Anykščiai-Rubikiai (iš viso 68,4 km).

Aukštaitijos siaurukas paskelbtas nacionalinės reikšmės susisiekimo paveldo objektu.

Išsami informacija apie VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ veiklą – interneto svetainėje https://siaurukas.eu/


Savivaldybės informacija

 

 

image_print