Panevėžio rajono savivaldybės taryba šiandien vykusiame posėdyje patvirtino 2022 metų Savivaldybės biudžetą. Viso biudžeto apimtis – 49,9 mln. Eur (2021 m. pradžioje buvo 41 mln. Eur). Labiausiai didėja finansavimas, skiriamas švietimo, socialinės atskirties mažinimo, infrastruktūros sritims.

Didžiąją dalį – 59,5 proc. pajamų planuojama surinkti iš įvairių mokesčių,  34 proc. – valstybės dotacijos.

Biudžeto asignavimai paskirstyti aštuonioms programoms vykdyti.

Kaip ir kasmet, daugiausia – 40,6 proc. visų planuojamų išlaidų – teko Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programai – 20,3 mln. Eur (pernai 16,5 mln. Eur).

Savivaldybės valdymo programai skiriama 19,2 proc. asignavimų – 9,6 mln. Eur (pernai – 8,3 mln. Eur).

Aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimo programa bus įgyvendinama už 4,7 mln. Eur – tai 9,4 proc.(pernai – 4,2 mln. Eur).

Infrastruktūros priežiūros, modernizavimo ir plėtros programai – 3,2 mln. Eur – 6,4 proc. asignavimų ( pernai 2,2 mln. Eur).

Socialinės atskirties mažinimo programai skirta skiriama 15,4 proc. asignavimų – 7,7 mln. Eur (pernai – 5,6 mln. Eur).

Sveikatos apsaugos programai numatyta 1,1 proc. – 0,5 mln. Eur  (pernai 0,5 mln. Eur).

Aplinkos apsaugos programai – 2,9 proc. – 1,4 mln. Eur (pernai 1,3 mln. Eur).

Ekonominio konkurencingumo didinimo programai įgyvendinti skiriama 5,0 proc. – 2,5 mln. Eur (pernai 2,4 mln. Eur).

2022 m. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis vykdomiems projektams planuojama gauti 1,4 mln. Eur ES finansinės paramos, Savivaldybė turi prisidėti 0,8 mln. Eur.

2022 m. Savivaldybės biudžetas bus paskelbtas Panevėžio rajono savivaldybės interneto svetainėje.


Savivaldybės informacija

image_print