Panevėžio rajono savivaldybės taryba vasario 25 d. vykusiame posėdyje patvirtino 2021 metų Savivaldybės biudžetą. Viso biudžeto apimtis – 41 mln. eurų. Didžiąją dalį – 57 proc. pajamų planuojama surinkti iš įvairių mokesčių,  33 proc. – valstybės dotacijos.

Biudžeto asignavimai paskirstyti aštuonioms programoms vykdyti.

Kaip ir kasmet, daugiausia – 41 proc. visų planuojamų išlaidų – teko Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programai – 16,5 mln. eurų.

Savivaldybės valdymo programai skiriama 20 proc. visų asignavimų – 8,3 mln. Eurų.

Aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimo programa bus įgyvendinama už 4,2 mln. eurų – 10 proc. planuojamų išlaidų.

Socialinės atskirties mažinimo programai skirta 5,6 mln. eurų – 14 proc. visų asignavimų.

Sveikatos apsaugos programai numatyta 0,5 mln. eurų – 1 proc. visų asignavimų.

Aplinkos apsaugos programai – 1,3 mln. eurų – 3 proc. visų asignavimų.

Ekonominio konkurencingumo didinimo programai įgyvendinti skirta – 2,4 mln. eurų – 6 proc. visų asignavimų.

Infrastruktūros priežiūros, modernizavimo ir plėtros programai – 2,2 mln. eurų – 5 proc.


Savivaldybės informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2021-03-02 13:49

image_print