Informuojame, kad Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2020 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. Į-17 patvirtintas Kultūros paveldo centro 2020 metų kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planas.

Pateikiame susipažinti objektų, kuriems 2020 m. bus rengiami apskaitos dokumentų projektai, sąrašus Nr. 1–4 (žr. priedus apačioje).

Kultūros paveldo objektams ir vietovėms, išvardytoms Nr. 1–3 sąrašuose, nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektus rengia Kultūros paveldo centro specialistai (išsamesnę informaciją apie konkrečių objektų apskaitos dokumentų projektų rengimą bei terminus galite rasti adresu www.kpc.lt).

Kultūros paveldo objektų, pateiktų sąraše Nr. 4, apskaitos dokumentų projektus rengia Kultūros paveldo departamento teritorinių skyrių specialistai (išsamesnę informaciją apie konkrečių objektų apskaitos dokumentų projektų rengimą bei terminus galite rasti konkrečiame teritoriniame skyriuje adresu www.kpd.lt).

Kultūros vertybių sąrašai parengti atsižvelgiant į Kultūros paveldo departamento atliktą savivaldybių, kultūros paveldo objektų valdytojų, asociacijų, bendruomenių, savininkų apklausą.

Planuojant apskaitą palikta galimybė kreiptis dėl apskaitos dokumentacijos kultūros vertybėms parengimo papildomai. Tam kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plane yra palikta laisvų vietų, kurios 2020 m. bus užpildomos atsižvelgiant į piliečių bei institucijų prašymus.

Panevėžio rajone Raguvos seniūnijoje bus rengiamas vertinimo tarybų akto projektas Raguvos sentikių cerkvei, Upytės seniūnijoje bus rengiami projektai Upytės kapinynui ir Upytės, Tarnagalos, piliakalniui su priešpiliu. Taip pat bus rengiami vertinimo tarybų aktų projektai 8 su Lietuvos partizanais susijusioms vietoms.

Daugiau informacijos ir visus 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planus galima rasti Kultūros paveldo departamento puslapyje adresu:

http://www.kpd.lt/news/4474/158/Patvirtintas-2020-m-kulturos-vertybiu-apskaitos-dokumentu-projektu-rengimo-planas.html


 Parengė vyriausiasis specialistas Skirmantas Vertelka

Paskutinis atnaujinimas: 2020-06-10 12:06

image_print