Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedamas rengti Pastato – mokyklos, Ėriškėlių g. 9, Ėriškių k., Upytės sen., Panevėžio r., keičiant paskirtį į gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims – senelių globos namai), kapitalinio remonto projektas.

Statinio adresas: Ėriškėlių g. 9, Ėriškių k., Upytės sen., Panevėžio r.

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamoji (įvairių socialinių grupių asmenims) – senelių globos namai.

Statybos rūšis: kapitalinis remontas.

Statinio kategorija: neypatingas statinys.

Projektuotojas: D. Žilinsko individuali įmonė, įmonės kodas 148168927, J. Žemgulio g. 46-214, Panevėžys, tel.: +370 650 39 155, elektroninis paštas (vardas ir pavardė rašomi nenaudojant lietuviškų simbolių ir didžiųjų raidžių): [email protected]

Projekto vadovas: V. Undzėnas.

Statytojas: E. T. ir A. T.

Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti: Panevėžio miesto savivaldybės internetinėje svetainėje www.panrs.lt, skiltyje „Projektiniai pasiūlymai“ arba projektuotojo buveinėje adresu J. Žemgulio g. 45-214, Panevėžys, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.

Pasiūlymų ir pastabų dėl projektinių pasiūlymų sprendinių teikimo tvarka: pasiūlymus projektuotojui dėl rengiamo projekto galima pateikti raštu, siunčiant laišką adresu: J. Žemgulio g. 46-214, Panevėžys, arba elektroniniu paštu [email protected] per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį ir viešo susirinkimo metu. Visuomenės atstovai, teikdami pasiūlymus, privalo nurodyti savo vardą, pavardę (įmonės pavadinimą), adresą ir kitus ryšio duomenis, pasiūlymo teikimo datą, informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus galima teikti iki 2020-01-31, 16:00 val.

Viešo susirinkimo vieta: Ėriškėlių g. 9, Ėriškių k., Upytės sen., Panevėžio r.

Viešo susirinkimo data ir laikas: 2020-01-31, nuo 17:00 val.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-07-22 15:08

image_print