Siekiant paskatinti gyventojus naudotis centralizuotais buitinių nuotekų tinklais, Panevėžio rajono savivaldybė antrus metus skiria dalinį finansavimą asmenims, pasistačiusiems individualių nuotekų valymo įrenginius (INVĮ). Šiemet, kaip ir praėjusiais metais, šiai programai skirta 30 tūkst. Eurų, išdalinta 27 204 Eur.

Kompensavimą gavo 29 Panevėžio rajono savivaldybės gyventojai. Dar 10 pateiktų prašymų nepatenkinta, trūkus būtinų dokumentų. Šiems pareiškėjams pasiūlyta, sutvarkius reikalingus dokumentus, paramos kreiptis kitais metais.

Parama teikiama pagal Panevėžio rajono savivaldybės tarybos patvirtintą Panevėžio rajono savivaldybės individualių nuotekų valymo įrenginių (INVĮ) statybos išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos aprašą, kuriuo reglamentuojama gyventojų prašymų teikimo, vertinimo ir lėšų skyrimo tvarka.

Tarybos sprendimu šiemet tvarka supaprastinta – 2020 m. nustatyta dalinio finansavimo tvarka pakeista daliniu kompensavimu, tad su pareiškėjais nebesudaromos Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartys,  nebereikia pildyti papildomų  formų.

Dėl to kompensacijos prašantiems gyventojams sumažėjo biurokratinė našta.  Jiems skirtos  lėšos iš karto, pagal pirminį dalinio kompensavimo prašymą pervedamos į nurodytą sąskaitą, nereikia dar kartą ateiti į Savivaldybę.

Apraše nurodoma, kad INVĮ, skirtų Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos gyvenamuosiuose būstuose susidarančių nuotekų tvarkymui, statybos išlaidų dalis kompensuojama tik tuo atveju, kai nėra techninės galimybės prisijungti prie magistralinių nuotekų tinklų.

Prašymus dalinei kompensacijai gauti gali teikti gyventojai, atlikę INVĮ statybos darbus ir visiškai užbaigę juos Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka. Kompensuojama (apmokama) 50 proc. patirtų išlaidų, tačiau ne daugiau kaip 1 tūkstantis eurų.

Įsirengę aplinkosauginius reikalavimus tenkinančius individualius nuotekų valymo įrenginius, gyventojai gali atsisakyti lauko tualetų ar nuolat išvežinėjamų nuotekų rezervuarų. Tinkamas nuotekų tvarkymas padės mažinti aplinkos taršą.

 Kitas kvietimas teikti prašymus kompensacijai gauti planuojamas 2022 metų pavasarį.  Prašymus  dalinei kompensacijai gauti gali teikti gyventojai, atlikę INVĮ statybos darbus ir visiškai užbaigę juos Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

Daugiau informacijos teikia Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas Andrius Garuckas. Galima kreiptis el. paštu [email protected] arba darbo laiku telefonu 8 698 57 859. 


Savivaldybės informacija

„Aukštaitijos vandenų” nuotr.

Paskutinis atnaujinimas: 2021-10-12 13:50

image_print