Siekiant paskatinti gyventojus buityje susidarančias nuotekas tvarkyti atsakingai, Panevėžio rajono savivaldybė trečius metus skiria dalinį finansavimą asmenims, pasistačiusiems individualių nuotekų valymo įrenginius (INVĮ).

Kasmet tokios paramos kreipiasi vis daugiau Panevėžio rajono gyventojų. Šiemet dalinės kompensacijos – 58 642 Eur – skirtos ir jau išmokėtos 61-am asmeniui. 2020 m. tokią paramą gavo 6 gyventojai (5 992 Eur), 2021 m. – 29 gyventojai (27 204 Eur).

Iš viso per trejus metus dalinėmis kompensacijomis pasinaudojo 96 Panevėžio rajono gyventojai.

Parama teikiama pagal Panevėžio rajono savivaldybės tarybos patvirtintą Panevėžio rajono savivaldybės individualių nuotekų valymo įrenginių (INVĮ) statybos išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos aprašą, kuriuo reglamentuojama gyventojų prašymų teikimo, vertinimo ir lėšų skyrimo tvarka.

Apraše nurodoma, kad INVĮ, skirtų Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos gyvenamuosiuose būstuose susidarančių nuotekų tvarkymui, statybos išlaidų dalis kompensuojama tik tuo atveju, kai nėra techninės galimybės prisijungti prie magistralinių nuotekų tinklų.

Prašymus dalinei kompensacijai gauti gali teikti gyventojai, atlikę INVĮ statybos darbus ir visiškai užbaigę juos Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka. Kompensuojama (apmokama) 50 proc. patirtų išlaidų, tačiau ne daugiau kaip 1 tūkstantis eurų.

Įsirengę aplinkosauginius reikalavimus tenkinančius individualius nuotekų valymo įrenginius, gyventojai gali atsisakyti lauko tualetų ar nuolat išvežinėjamų nuotekų rezervuarų. Tinkamas nuotekų tvarkymas padeda mažinti aplinkos taršą.

Kitas kvietimas teikti prašymus kompensacijai gauti planuojamas 2023 metų pavasarį.


Savivaldybės informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-24 09:16

image_print