Rugpjūčio 26 dieną, penktadienį, Krekenavos kultūros centre vyko Panevėžio rajono švietimo bendruomenės konferencija „Šiuolaikišką ir atvirą mokyklą kuriame kartu: gera pradžia – pusė darbo!“. Renginį, skirtą apžvelgti artėjančių 2022–2023 mokslo metų aktualijas, organizavo Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.

Konferencijoje dalyvavo Savivaldybės meras Povilas Žagunis; mero pavaduotojas Antanas Pocius; Savivaldybės administracijos direktorius Eugenijus Lunskis; Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, jaunimo ir savivaldos reikalų komiteto nariai Genė Jakaitienė ir Dalius Dirsė; mokytojai; mokyklų vadovai; Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos; Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos; jaunimo organizacijos atstovai, Savivaldybės administracijos darbuotojai, svečiai.

Meras P. Žagunis, pasveikinęs švietimo bendruomenę su artėjančia Rugsėjo 1-ąja, pristatė Savivaldybės aktualijas globalinių pasaulio įvykių kontekste, laikmečio diktuojamus reikalavimus pedagogams.

Rajono vadovas pasidžiaugė, kad didelis dėmesys skiriamas mokyklų atnaujinimui. Savivaldybės tarybai pritarus švietimo įstaigų remonto darbams skirta daugiau kaip 1 mln. 400 tūkst. Eur.

Konferencijos dalyviams stiprybės saugant tikrąsias vertybes nesibaigiančių reformų sūkuryje linkėjo Krekenavos bazilikos rektorius, Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas dr. Gediminas Jankūnas, sveikinimo žodžius tarė Lietuvos Respublikos Seimo narė Guoda Burokienė, Savivaldybės tarybos narė Genė Jakaitienė, Krekenavos seniūnas Vaidas Kaušakys.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Algirdas Kęstutis Rimkus padarė pranešimą (čia), kuriame apžvelgė švietimo būklę Savivaldybėje, pristatė praėjusių mokslo metų rezultatus. Naujų mokslo metų veiklos prioritetais vedėjas įvardijo ugdymo turinio atnaujinimą (UTA), „Tūkstantmečio mokyklų“ programą, įtraukųjį ugdymą.

Tarp didžiausių naujų mokslo metų iššūkių – ugdymo turinio atnaujinimas. Šio proceso planavimo eigą pristatė Švietimo centro direktorė Jurgita Vaitiekūnienė ir Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Irma Vareikienė. Visas pranešimas čia.

Priešmokyklinio ugdymo programų naujoves 2022–2023 mokslo metais apžvelgė Dembavos lopšelio-darželio „Smalsutis“ direktorė  Daina Murauskienė ir  Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Inesa Vietienė.  Pranešėjos informavo, kad jau nuo šio rudens rengiamasi įgyvendinti patvirtintas atnaujintas priešmokyklinio ugdymo bendrąsias programas, teikė rekomendacijas pedagogams. Visas pranešimas čia.

Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Panevėžio rajono skyriaus vadovas Rimtas Baltušis kalbėjo apie iššūkius, su kuriais susiduria jo vadovaujama Velžio gimnazija bei kitos mokyklos, įgyvendindamos švietimo reformas.

Lietuvos skautijos padalinio Panevėžio krašto atstovas, Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pirmininkas Dominykas Židonis kalbėjo apie priemones, kurios padėtų pritraukti jaunimą į regionus, prašė mokyklų pagalbos besikuriančioms neformalioms jaunimo grupėms, apžvelgė Jaunimo reikalų tarybos veiklą bei siekius.

Profsąjungos požiūrį į švietimo reformas išdėstė Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Panevėžio rajono susivienijimo pirmininkė Doloresa Rakauskienė.

Ji sakė, kad profesinė sąjunga priėmė rezoliuciją, siūlydama: koreguoti etatinio mokytojų darbo apmokėjimo tvarką; atšaukti planuojamą naująją pedagogų karjeros pertvarką ir spręsti tik tas problemas, kurias nurodė tarptautiniai ekspertai; neskubinti ugdymo turinio atnaujinimo (UTA), jį organizuoti pateikiant kokybiškai paruoštas skaitmenines priemones, iš karto siūlant ir derinant vertinimo tvarkas; sutvarkyti mokinių elgesio teisinę bazę.

Naujų mokslo metų pradžios statistika  

Preliminariais duomenimis, 2022–2023 mokslo metais Panevėžio rajono bendrojo ugdymo mokyklose mokysis 2 781 mokinys. Ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankys apie 1 000 vaikų (iš jų pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą bus ugdoma apie 220 vaikų).

Sudaryti 157 klasių komplektai ir 66 ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupės.

Į pirmąsias klases ateis 263 pirmokai (pernai – 244), 135 abiturientai (pernai –145).

Rajone veikia 18 savarankiškų  švietimo įstaigų: 6 gimnazijos, 2 pagrindinės mokyklos, 1 mokykla, 1 progimnazija, 2 mokyklos-darželiai, 5 lopšeliai-darželiai, Muzikos mokykla, Švietimo centras.

Naujus mokslo metus rajono švietimo įstaigos sutinka permainomis.

Naujamiesčio gimnazija reorganizuota į Naujamiesčio mokyklą.

Švietimo centras ir Pedagoginė psichologinė tarnyba (PPT) reorganizuojama į Panevėžio rajono švietimo centrą, turintį struktūrinį padalinį PPT.

Raguvos gimnazijos Miežiškių skyriuje nekomplektuojamos 5–10 kl., pradeda veikti jungtinė ikimokyklinio/ priešmokyklinio ugdymo grupė.

Dembavos progimnazijoje steigiama nauja jungtinė ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupė.

Piniavos mokyklos-darželio Bernatonių skyriuje nebekomplektuojamos 1–4 kl., steigiama nauja ikimokyklinio ugdymo grupė.

Ramygalos gimnazijos Vadoklių skyriuje nekomplektuojamos 6, 8 ir 9 klasės.

Jungtinės pradinio ugdymo klasės lieka  Raguvos gimnazijos Miežiškių, Ramygalos gimnazijos Vadoklių ir Paliūniškio pagrindinės mokyklos Tiltagalių skyriuose.

Dembavos progimnazijoje ir Upytės Antano Belazaro pagrindinėje mokykloje pradeda veiklą Muzikos mokyklos skyriai.


Savivaldybės informacija

image_print