Panevėžio rajono savivaldybė ir Poltavos regioninė karinė (valstybės) administracija (Ukraina) siekia stiprinti tarpusavio ryšius bei plėtoti bendradarbiavimą kultūros ir turizmo srityse. Šias pastangas 2023 m. lapkričio 17 d. institucijų vadovai – Panevėžio rajono savivaldybės meras Antanas Pocius ir Poltavos regioninės karinės (valstybės) administracijos vadovas Filipas Proninas oficialiai pabrėžė pasirašydami ketinimų bendradarbiauti protokolą.

Tai – svarbus žingsnis abiejų regionų bendradarbiavimo stiprinimo link, kuriant palankią aplinką Panevėžio rajono ir Poltavos regiono kultūros bei turizmo plėtrai ir augimui.

Panevėžio rajonas ir Poltavos regionas įsipareigojo prisidėti skatinant bendradarbiavimą tarp kultūros, turizmo ir meno įstaigų, įskaitant meno kolektyvų ir grupių mainus, dalyvavimą kultūros, turizmo mugėse, parodose, bendruose projektuose ir kituose renginiuose bei veiklose; keistis informacija, gerąja patirtimi, vystyti ir organizuoti bendrų idėjų kultūros bei turizmo srityse įgyvendinimą; siekti sudaryti palankias sąlygas kultūros ir turizmo sričių darbuotojų mokymui, įgūdžių tobulinimui bei gebėjimų stiprinimui.

Šis protokolo pasirašymas kviečia abiejų šalių bendruomenes bendradarbiauti ir tiesti tiltus kuriant tvirtus kultūrinius Panevėžio rajono ir Poltavos regiono ryšius.

Iš Ukrainos pasirašytą dokumentą atvežė Poltavos regiono jaunimo visuomeninės organizacijos „Століття краси“, su kuria Panevėžio rajono savivaldybė 2023 m. vasarą vykdė Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų projektą „Kultūrinis dialogas jaunimui“, direktorė Olha Aheieva. Šios organizacijos atstovai 2023 m. lapkričio 18 d. „Kalnapilio“ arenoje vyksiančiose Aukštaitijos regiono kapelų varžytuvėse „Kapelmaušis“ pristatys Poltavos regiono tautinį kostiumą.  


Savivaldybės informacija

image_print