Pasirašyta Teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo sutartis dėl žemės sklypų (kadastro Nr. 6690/0004:81, Nr. 6690/0004:389, Nr. 6690/0004:162 Velžio k. v.), esančių Panevėžio r. sav., Velžio sen., Keravos k., detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-104 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo“ 7 punktu, bei žemės sklypų (kadastro Nr. 6690/0004:81, Nr. 6690/0004:389, Nr. 6690/0004:162 Velžio k. v.), esančių Panevėžio r. sav., Velžio sen., Keravos k., detaliojo plano koregavimo projekto, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. A-292 „Dėl žemės sklypų (kadastro Nr. 6690/0004:81, Nr. 6690/0004:389 ir Nr. 6690/0004:162) Panevėžio r. sav., Velžio sen., Keravos k., detaliojo plano koregavimo projekto patvirtinimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo“, keitimas.


Architektūros skyriaus informacija

image_print