Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, parengti Sandėliavimo paskirties pastato (daiktų manų punkto), adresu: Beržytės g. 10, Garuckų k.,Panevėžio r. sav., statybos projektas, projektiniai pasiūlymai.

Statybos adresas: Beržytės g. 10, Garuckų k., Panevėžio r. sav..  Žemės sklypo kadastrinis Nr. 6621/0002:280 Garuckų. k. v.

Žemės sklypo naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo teritorijos

Statinio naudojimo paskirtis: Sandėliavimo

Projektuotojas: UAB “Statprojektas“, įmonės kodas 302620978, Grigiškių g. 17, Kaunas. Projekto vadovė Laima Urbonienė, tel.: 868686534, [email protected] arba [email protected].

Užsakovas / statytojas: UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, kodas 300127004, adresas: Beržų g. 3, LT- 36237 Panevėžys.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Panevėžio rajono savivaldybės internetiniame puslapyje, arba darbo dienomis nuo 2021-09-15 iki 2021-10-05 darbo valandomis, UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, adresu: Beržų g. 3, LT- 36237 Panevėžys.

Informacija teikiama: tel. 868686534 ir el. paštu: [email protected] arba [email protected]

Pastabas ir pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projektuotojui telefonu arba el. paštu iki viešo susirinkimo. Informacija teikiama: tel. 868686534 ir el. paštu: [email protected] arba [email protected]

Stendas sumontuotas 2021-09-17, stendas bus išmontuotas 2021-10-04.

Viešasis susirinkimas įvyks 2021-10-05, 15:00 val. adresu: Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys (Panevėžio rajono savivaldybė salėje) arba jei viešo susirinkimo metu galios ekstremali situacija arba karantino padėtis, tai viešas susirinkimas vyks internetinio vaizdo transliavimo būdu.

Join Zoom Meeting

https://us05web.zoom.us/j/87055997135?pwd=amJiSmdmT3g4V1l5TkZJTFNIVXJnUT09

Meeting ID: 870 5599 7135

Passcode: 9TyiDB

 

image_print