2018 m. gegužės 7 d. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio skyriaus vedėjo A. Umbraso patvirtinti Puziniškio dvaro sodybos (u. k. 404), rūmų (u. k. 23217), parko (u. k. 23218), esančios Panevėžio r., Smilgių sen., Puziniškio k., individualūs apsaugos reglamentai ir jų tvirtinimo aktai yra įregistruoti Kultūros vertybių registre.

Visa informacija apie Kultūros paveldo objektų individualių apsaugos reglamentų patvirtinimą ir išdavimą yra Kultūros paveldo departamento internetinėje svetainėje http://kpd.lt/ kultūros vertybių registre http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search.


 Vyriausioji specialistė Milda Bagdonaitė

Paskutinis atnaujinimas: 2020-07-07 19:18

image_print