Panevėžio seniūnija

Vasario 16-osios g. 27,
LT-5300 Panevėžys
tel.: (8 45) 58 29 86, 8 686 61 227
el. p. [email protected]

Lankytinų vietų žemėlapis
Lankytinos vietos: l. Piliakalnis, (unikalus kodas 20527, senas kodas A 8), Papuši ų k. 2. Pilkapiai, vad. Švekapiais (dalis), (unikalus kodas 5409, senas kodas A 260 P), Berčiūnų (Viktorinės) k. 3. Kapinynas, vad. Minakalniu, ( unikalus kodas 5425, senas kodas AR 739), Kiūčių (Linonių) k. 4. Kapinės, palaidoti 1863 m. sukilimo dalyviai, (unikalus kodas 17012, senas kodas I V 1256), Stačiūnų, miškas. 5. Siaurojo geležinkelio kompleksas, (unikalus kodas 21929, senas kodas G 1O K), Bernatoni ų k. 6. Statula „Šv. Kotryna” (XVII I a.), ( unikalus kodas 9876, senas kodas K 20 K 1), Spirakių bažnyčia. 7. Statula „Šventoji ornamentuotais rūbais” (XVI II a.), ( unikalus kodas 9877, senas kodas K 20 K 2), Spirakių bažnyčia. 8. Skulptūra „Šv. Jonas” (XVI II a.), ( unikalus kodas J..l869, senas kodas DV 3958), Spirakių bažnyčia. 9. Skulptūra „Šv. .J uozapas” (XV II I a.), (unikalus kodas 14870, senas kodas DV 3959), Spirakių bažnyčia. 10. Dekoratyvinė skulptūra „Nevėžis”, (unikalus kodas 15357, senas kodas DV 4422), Papušių k. 1l. Kryžius (V. Svirskis), (unikalus kodas 4386, senas kodas D 8), Piniavos k. (privačia me K. Sakalausko muziejuje).

Panevėžio seniūnijos plotas – 16 951,31 ha, kurių 3 994,41 ha užima miškai. Per teritoriją teka upė Lėvuo, Molaina, Sanžilės kanalas ir jos intakai Lokupė bei Siesrautas. Seniūnijoje yra  ir kitų vandens telkinių, didesni yra Paviešečių ir Molainių I tvenkiniai. 1993 m. vasario 18 d. įsteigtas Sanžilės kraštovaizdžio draustinis.

Panevėžio seniūnijoje gyvena apie 8 tūkst. gyventojų, yra 45 kaimai (didesni iš jų – Piniava, Vaivadai, Bernatoniai, Daukniūnai, Molainiai, Pažagieniai, Šilagalys).

2009 m. įsteigta 11 seniūnaitijų, tačiau 2010 m. Paįstrio, Pragarėlės ir Skaistgirių seniūnaitijos perduotos naujai Paįstrio seniūnijai. Panevėžio seniūnijoje liko 8 seniūnaitijos: Berniūnų, Bernatonių, Daukniūnų, Molainių, Pažagienių, Piniavos, Šilagalio, Vaivadų.

Panevėžio seniūnijoje gyventojai susibūrę į 12 kaimo bendruomenių ir asociacijų: Bernatonių bendruomenė, gyventojų bendruomenė „Daukniūnai“, gyventojų bendruomenė „Piniava“, gyventojų bendruomenės centras „Šilagalys“, gyventojų bendruomenės centras „Molainiai“, Molainių kaimo bendruomenė, asociacija „Berniūnų bendruomenė“, bendruomenės centras „Vaivadai“, Panevėžio rajono kaimo bendruomenė „Pažagieniai“, bendruomenė „Savas“, kaimo bendruomenė „Senieji Berčiūnai“, kaimo bendruomenė „Pušynėlis“.

Seniūnijos kaimuose yra gimę nemažai žymių, Lietuvai nusipelniusių žmonių:

Linionių kaime gimė Mykolas Velykis (1884–1955) – Lietuvos karinis ir politinis veikėjas, generolas leitenantas.

 Rėklių  kaime gimė žymus Lietuvos chirurgas ir pedagogas, docentas, profesorius Vladas Kuzma (1892–1942) ir agronomas, žemės ūkio mokslų kandidatas Kazimieras Bučiūnas (1902–1988).

 Netoli Panevėžio, Senamiesčio vienkiemyje, nuo 1934 m. trisdešimt savo kūrybinių metų praleido kultūros veikėjas, pedagogas, poetas Matas Grigonis. Jo gyvenimo ir kūrybos ekspozicija įkurta 1989 m.

1932 m. rugsėjo 13 d. Molainiuose gimė kompozitorius, pedagogas, Lietuvos muzikos akademijos profesorius Bronislovas Vaidutis Kutavičius. Nuo 1985 m. Lietuvos muzikos akademijos profesorius. Nacionalinės premijos laureatas, LATGA-A Metų autoriaus laureatas. Sukūrė operų, oratorijų bei kitų muzikinių kūrinių.

 Pazūkų kaime gimė Juozas Barisas (1904–1987) – inžinierius elektrotechnikas, išvertęs „Radijo mėgėją“, išleido keletą knygučių apie elektrotechniką. Panevėžyje įsteigė pirmuosius elektrikų kursus, jiems vadovavo.

Vynupės kaime gimė Feliksas Bielinskis (1904–1986) – architektas, kraštotyrininkas, menotyros mokslų kandidatas. Pagal jo projektus Lietuvoje pastatyta mokyklų, stadionų, gyvenamųjų namų, rekonstruotos Panevėžio rajono Uliūnų ir Geležių bažnyčios.

. Berniūnuose gimė Leonas Valkūnas (1914–1990) – vertėjas, literatūros tyrinėtojas. Iš lotynų ir graikų kalbų išvertė Longo „Dafnį ir Chloją“, Heliodoro „Etiopinius pasakojimus“, Ezopo ir Fedro „Pasakėčias“, T. Moro „Utopiją“, Petro Dusburgiečio „Prūsijos žemės kroniką“. Parašė vidurinėms mokykloms lotynų kalbos vadovėlį.

Bliūdžių kaime gimė Steponas Biežis (1889–1973) – gydytojas, visuomenės veikėjas.

Ažagų kaime gimė Povilas Žilys (1897–1968) – Lietuvos generalinio štabo pulkininkas.

Piniavoje, Klemento Sakalausko sodyboje, galima susipažinti su bene didžiausia Baltijos šalyse privačia muzikos instrumentų kolekcija, gausybe antikvarinių daiktų.

Papušių kaime stovi iš Smilgių valsčiaus kilusio spalvingos ir nelengvos biografijos J. Zikaro mokinio skulptoriaus Bernardo Bučo „Nevėžis“.

Miško glūdumoje netoli Bernatonių įsikūręs medžio skulptorius Algirdas Varžinskas garsėja ne tik Panevėžio rajone. Jo darbų turi įsigiję užsienio kolekcininkai, garsūs menininkai. Kartu su kitais menininkais sukūrė įspūdingą keturiolikos koplytstulpių Kryžiaus stočių kelią Berčiūnuose.

Papušių piliakalnis įrengtas Nevėžio kairiojo kranto žemutinės terasos aukštumos kyšulyje, suformuotame jo senvagės. Aikštelė keturkampė, orientuota šiaurės rytų pietvakarių kryptimi, 12 m ilgio, 30 m pločio. Piliakalnis apaugęs pušimis ir krūmais. 2005 m. balandžio 29 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-190 Papušių piliakalnis pripažintas valstybės saugomu paminklu. Paminklo teritorijos plotas 3 000 m².

Panevėžio seniūnijoje veikia Bernatonių, Pažagienių, Piniavos mokyklos-darželiai, Bernatonių, Berniūnų, Daukniūnų, Molainių, Piniavos, Šilagalio bibliotekos, Mato Grigonio literatūrinis muziejus, Šilagalio kultūros centras.

Seniūnijoje yra daug ūkininkų, vyrauja smulkūs ūkiai, kurie užsiima augalininkyste, gyvulininkyste, daržininkyste. Veikia Bernatonių, Berniūnų, Daukniūnų, Šilagalio žemės ūkio bendrovės.

Seniūnijoje gausu įvairių įmonių, paslaugas teikia Smiltynės sodyba, prekybos ir pramogų centras, futbolo klubas „Svaras“ (Bernatonių k.), žirginio sporto klubas „Pasaga“ (Bernatonių k.), Panevėžio rajono visuomeninė organizacija „Atletas“ (Pažagienių k.), autoservisai, transporto įmonės, apdirbama mediena, gaminami mėsos, konditerijos gaminiai, suvenyrai.

Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-16 13:03