Panevėžio rajono savivaldybė jau ketvirtus metus kvietė rajono teritorijoje esančias sodininkų bendrijas teikti paraiškas finansinei paramai gauti.

Šiam tikslui rajono biudžete metams numatyta 15 tūkst. Eur. Bendrojo naudojimo objektų remonto ir priežiūros išlaidoms iš dalies kompensuoti lėšų gavo šios sodininkų bendrijos: „Lakštingala“, „Stiklas“, „Spindulys“, „Diemedis“, „Rasa“, „Lėvuo“, „Ekranas-2“, „Lietkabelis“, „Papartis“, „Šilas“, „Poilsis“, „Startų sodininkų bendrija“, „Santaka“, „Kooperatininkas“, „Piniava“, „Putinas“, „Vairas“, „Energetikas“, „Žilvitis“, „Liepsna“, „Ekranas-1“.

Lėšos skiriamos iš specialiosios sodininkų bendrijų rėmimo programos.

Bendrijoms lėšos gali būti skiriamos naujų bendrojo naudojimo objektų (kelių, gatvių, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo, elektros apšvietimo tinklų, komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių ir kitų) projektavimo ir statybos bei esamų objektų remonto ir priežiūros išlaidoms iš dalies kompensuoti; bendrojo naudojimo objektų inventorizacijos ir teisinės registracijos išlaidoms iš dalies kompensuoti; kitoms išlaidoms, susijusioms su bendrojo naudojimo objektų statyba, remontu ir priežiūra, iš dalies kompensuoti.

Parama prašymus pateikusioms bendrijoms skiriama proporcingai jų patirtų išlaidų dydžiui, bet ne mažiau kaip 100 eurų ir ne daugiau kaip 50 proc. visų patirtų išlaidų. Bendrijoms už darbus ar paslaugas kompensuojamos tik jų apmokėtos išlaidos.

Sodininkų susidomėjimas šia programa kasmet didėja. Šiemet parama suteikta 21 bendrijai, pernai – 18-ai, 2020 m. – 9-ioms, 2019 m. – 15-ai.


Savivaldybės informacija

 

image_print