I. TIKSLAS

Populiarinti judriuosius žaidimus Panevėžio rajone, kelti sportininkų meistriškumą ir išaiškinti geriausias Panevėžio rajono vyrų krepšinio 3 prieš 3 komandas.

 

II. VIETA IR LAIKAS

Panevėžio rajono seniūnijų žaidynių vyrų krepšinio 3 prieš 3 taurės varžybos vykdomos 2013 m. gruodžio 7 d. Berčiūnų pagrindinės mokyklos sporto salėje. Varžybų pradžia: I grupė – 10.00 val., II grupė – 14.00 val.

 

III. DALYVIAI, KOMANDOS SUDĖTIS

Varžybos komandinės, komandų skaičius neribojamas. Komandos sudėtį sudaro 3 žaidėjai, 1 atsarginis žaidėjas ir komandos vadovas-treneris. Varžybų dalyviai – tik gyvenantys arba dirbantys Panevėžio rajone sportininkai. Komandos skirstomos į amžiaus grupes: I grupė – gim. 1972–1994 m., II grupė – gim. 1971 m. ir vyresni.

 

IV. PARAIŠKOS

Komandų registracija: I grupė 9.30–9.45 val., II grupė 13.30–13.45 val. Komandų vadovai teisėjų kolegijai pateikia komandų paraiškas, patvirtintas Panevėžio rajono seniūnų. Nesant gydytojo vizos, sportininkai paraiškoje parašu patvirtina, kad dėl savo sveikatos per varžybas neturės pretenzijų varžybų organizatoriams.

 

V. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAS

Nugalėtojų komandos apdovanojamos Panevėžio rajono savivaldybės administracijos taurėmis ir diplomais, I–III vietų laimėtojų komandų nariai – atitinkamo laipsnio medaliais ir diplomais.

 

VI. VARŽYBŲ ORGANIZATORIAI

Varžybas organizuoja Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius ir Naujamiesčio seniūnija. Už vyrų krepšinio taurės varžybų vietą, sportinio inventoriaus paruošimą, pirmos medicininės pagalbos suteikimą per varžybas, teisėjų kolegijos sudarymą atsakinga Naujamiesčio seniūnijos sporto metodininkė Jūratė Valčiukienė. Varžybų vykdymo sistema bus aptarta gruodžio 7 d. 9.45 val. ir 13.45 val. teisėjų kolegijos ir komandų vadovų pasitarime.

 

VII. DALYVAVIMO SĄLYGOS

Varžybų organizavimo išlaidas apmoka Panevėžio rajono savivaldybės administracija, kitas išlaidas – seniūnija.

 

VIII. INFORMACIJA

Naujamiesčio seniūnijos sporto metodininkė – Jūratė Valčiukienė, tel. 8 686 26 553

image_print