I. TIKSLAS

Populiarinti futbolą Panevėžio rajone, kelti sportininkų meistriškumą ir išaiškinti geriausias Panevėžio rajono salės futbolo komandas.

 

II. VIETA IR LAIKAS

Panevėžio rajono seniūnijų žaidynių salės futbolo taurės varžybos vykdomos 2013 m. lapkričio 23 d. Ramygalos gimnazijos sporto salėje. Varžybų pradžia 10.00 val.

 

III. DALYVIAI, KOMANDOS SUDĖTIS

Varžybos komandinės, komandų skaičius neribojamas. Komandos sudėtį sudaro 8 sportininkai ir komandos vadovas-treneris. Varžybų dalyviai – tik gyvenantys arba dirbantys Panevėžio rajone sportininkai. Varžybų dalyvių amžius nereglamentuojamas.

 

IV. PARAIŠKOS

Komandų registracijos pradžia 9.30 val. Komandų vadovai teisėjų kolegijai pateikia komandos paraiškas, patvirtintas Panevėžio rajono seniūnų. Nesant gydytojo vizos, sportininkai paraiškoje parašu patvirtina, kad dėl savo sveikatos per varžybas neturės pretenzijų varžybų organizatoriams.

 

V. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAS

I–III vietas iškovojusios komandos apdovanojamos Panevėžio rajono savivaldybės administracijos taurėmis ir diplomais, komandų nariai – atitinkamo laipsnio medaliais.

 

VI. VARŽYBŲ ORGANIZATORIAI

Varžybas organizuoja Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius ir Ramygalos seniūnija. Už salės futbolo taurės varžybų vietą, sportinio inventoriaus paruošimą, pirmos medicininės pagalbos suteikimą per varžybas, teisėjų kolegijos sudarymą atsakingas Ramygalos seniūnijos sporto metodininkas Mindaugas Marozas. Varžybų vykdymo sistema bus aptarta lapkričio 23 d. teisėjų kolegijos ir komandų vadovų pasitarime. Komandų vadovai iki 2013 m. lapkričio 22 d. praneša apie seniūnijos salės futbolo komandos dalyvavimą ir registruojasi mob. tel. 8 698 28 527 (Mindaugas Marozas).

 

VII. DALYVAVIMO SĄLYGOS

Varžybų organizavimo išlaidas apmoka Panevėžio rajono savivaldybės administracija, kitas išlaidas – seniūnija.

 

VIII. INFORMACIJA

Vyr. teisėjas – Egidijus Marozas, mob. tel. 8 685 68 985

image_print