I. TIKSLAS

1. Populiarinti tinklinį Panevėžio rajone, kelti sportininkų meistriškumą ir išaiškinti geriausias Panevėžio rajono vyrų tinklinio komandas.

II. VIETA IR LAIKAS

2. Panevėžio rajono seniūnijų vyrų tinklinio taurės varžybos vykdomos 2018 m. vasario 24 d. Ramygalos gimnazijos sporto salėje. Varžybų pradžia 10.00 val.

III. DALYVIAI, KOMANDOS SUDĖTIS

3. Varžybos komandinės, komandų skaičius neribojamas. Komandos sudėtį sudaro 8 sportininkai ir komandos vadovas treneris. Varžybų dalyviai – tik gyvenantys arba dirbantys Panevėžio rajone sportininkai. Varžybų dalyvių amžius nereglamentuojamas.

IV. PARAIŠKOS

4. Komandų registracijos pradžia 9.30 val. Komandų vadovai teisėjų kolegijai pateikia komandos paraiškas, patvirtintas Panevėžio rajono seniūnų. Nesant gydytojo vizos, sportininkai paraiškoje parašu patvirtina, kad dėl savo sveikatos per varžybas neturės pretenzijų varžybų organizatoriams.

V. NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS

5. Nugalėtojų komandos apdovanojamos Panevėžio rajono savivaldybės administracijos taurėmis ir diplomais, I–III vietų laimėtojų komandų nariai – atitinkamo laipsnio medaliais.

VI. VARŽYBŲ ORGANIZATORIAI

6. Varžybas organizuoja Švietimo, kultūros ir sporto skyrius ir Ramygalos seniūnija. Už vyrų tinklinio taurės varžybų vietą, sportinio inventoriaus paruošimą, pirmosios medicininės pagalbos suteikimą per varžybas, teisėjų kolegijos sudarymą atsakingas Ramygalos seniūnijos sporto metodininkas Egidijus Marozas. Varžybų vykdymo sistema bus aptarta vasario 24 d. teisėjų kolegijos ir komandų vadovų pasitarime.

VII. DALYVAVIMO SĄLYGOS

7. Varžybų organizavimo išlaidas apmoka Panevėžio rajono savivaldybės administracija, kitas išlaidas – seniūnija.

VIII. INFORMACIJA

8. Egidijus Marozas, tel. 8 685 68 985.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-05-18 21:34

image_print