I. TIKSLAS

1. Populiarinti vyrų tinklinį Panevėžio rajone, kelti sportininkų meistriškumą ir išaiškinti geriausias Panevėžio rajono vyrų parko tinklinio 3 prieš 3 komandas.

 II. VIETA IR LAIKAS

2. Panevėžio rajono seniūnijų vyrų parko tinklinio 3 prieš 3 taurės varžybos vykdomos 2018 m. birželio 16 d. Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijoje. Varžybų pradžia 10.00 val.

III. DALYVIAI, KOMANDOS SUDĖTIS

3. Varžybos komandinės, komandų skaičius neribojamas. Komandos sudėtį sudaro 4 sportininkai ir komandos vadovas. Varžybų dalyvių amžius nereglamentuojamas.

4. Varžybų dalyviai – tik gyvenantys arba dirbantys Panevėžio rajone sportininkai.

IV. PARAIŠKOS

5. Komandų registracijos pradžia 9.30 val. Komandų vadovai teisėjų kolegijai pateikia komandos paraiškas, patvirtintas Panevėžio rajono seniūnų. Nesant gydytojo vizos, sportininkai paraiškoje parašu patvirtina, kad dėl savo sveikatos per varžybas neturės pretenzijų varžybų organizatoriams.

V. NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS

6. I–III vietas iškovojusios komandos apdovanojamos Panevėžio rajono savivaldybės administracijos taurėmis, komandų nariai – atitinkamo laipsnio medaliais.

VI. VARŽYBŲ ORGANIZATORIAI

7. Varžybas organizuoja Švietimo, kultūros ir sporto skyrius ir Paįstrio seniūnija. Už vyrų parko tinklinio 3 prieš 3 taurės varžybų vietą, sportinio inventoriaus paruošimą, pirmosios medicininės pagalbos suteikimą per varžybas, teisėjų kolegijos sudarymą atsakingas Paįstrio seniūnijos sporto metodininkas Vytautas Gutauskas.

8. Varžybų vykdymo sistema bus aptarta birželio 16 d. teisėjų kolegijos ir komandų vadovų pasitarime.

VII. DALYVAVIMO SĄLYGOS

9. Varžybų organizavimo išlaidas apmoka Panevėžio rajono savivaldybės administracija, kitas išlaidas – seniūnija.

VIII. INFORMACIJA

10. Vyr. teisėjas – Vytautas Gutauskas, tel. 8 611 44 238.

image_print