I. TIKSLAS

1. Populiarinti šaškių žaidimą Panevėžio rajone, kelti sportininkų meistriškumą ir išaiškinti geriausias rajono šaškių komandas.

II. VIETA IR LAIKAS

2. Panevėžio rajono seniūnijų šaškių taurės varžybos vykdomos 2018 m. kovo 24 d. Dembavos progimnazijoje. Varžybų pradžia 10 val.

III. DALYVIAI, KOMANDOS SUDĖTIS

3. Varžybos komandinės, komandų skaičius neribojamas. Komandos sudėtį sudaro 2 vyrai, 1 moteris ir komandos vadovas. Varžybų dalyviai – tik gyvenantys arba dirbantys Panevėžio rajone sportininkai.

IV. PARAIŠKOS

4. Komandų registracijos pradžia 9.30 val. Komandų vadovai teisėjų kolegijai pateikia komandų paraiškas. Nesant gydytojo vizos, sportininkai paraiškoje parašu patvirtina, kad dėl savo sveikatos per varžybas neturės pretenzijų varžybų organizatoriams.

V. NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS

5. Nugalėtojų komandos apdovanojamos Panevėžio rajono savivaldybės administracijos taurėmis, I–III vietų laimėtojų komandų nariai – atitinkamo laipsnio medaliais.

VI. VARŽYBŲ ORGANIZATORIAI

6. Varžybas organizuoja Švietimo, kultūros ir sporto skyrius ir Panevėžio seniūnija. Už Panevėžio rajono seniūnijų šaškių taurės varžybų vietą, sportinio inventoriaus paruošimą, pirmosios medicininės pagalbos suteikimą per varžybas, teisėjų kolegijos sudarymą atsakinga Panevėžio seniūnijos sporto metodininkė Liuda Žilinskienė. Varžybų vykdymo sistema bus aptarta kovo 24 d. teisėjų kolegijos ir komandų vadovų pasitarime.

VII. DALYVAVIMO SĄLYGOS

7. Varžybų organizavimo išlaidas apmoka Panevėžio rajono savivaldybės administracija, kitas išlaidas – seniūnijos.

VIII. INFORMACIJA

8. Panevėžio seniūnijos sporto metodininkė – Liuda Žilinskienė, tel. 8 610 05 093.

image_print