Bundantis Panevėžio rajono jaunimas dalyvavo visuotiniame jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų, Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių mokinių savivaldų atstovų susirinkimą. Jame buvo išrinkti trys nauji Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos (SJRT) nariai.

Balandžio 22 d. vykusiame nuotoliniame visuotiniame susirinkime dalyvavo rekordiškai daug visų balso teisę turinčių organizacijų atstovų. Visi 11 jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų ir mokinių savivaldų deleguoti atstovai susitelkė išrinkti naujus SJRT narius. Rinkimuose į tris laisvas jaunimo atstovų vietas pretendavo penki kandidatai. Prie SJRT prisijungė trys naujai išrinkti jaunimo atstovauti: Rūta Malciūtė – Ramygalos atviro jaunimo centro atstovė, Rokas Urbonas – Lietuvos moksleivių sąjungos Panevėžio mokinių savivaldų informavimo centro atstovas, Dominykas Židonis –  Lietuvos skautijos padalinio Panevėžio krašto atstovas.

Naujai išrinkti nariai darbus SJRT pradės gegužės mėnesį, kai jų kandidatūras patvirtins Panevėžio rajono savivaldybės taryba.

Naujai išrinkti jaunimo reikalų tarybos nariai išsikėlė bendrus tikslus – viešinti SJRT veiklą ir supažindinti rajono jaunimą su šiuo kolegialiu organu, miesteliuose ar kaimuose ieškoti aktyvių jaunimo atstovų bei prisidėti prie jaunimo gerovės kūrimo rajone.

Savivaldybės jaunimo reikalų taryba nagrinėja su jaunimo politika savivaldybėje susijusius klausimus, savivaldybės institucijoms ir įstaigoms teikia pasiūlymus dėl jaunimo politikos, jos įgyvendinimo, jaunimo politikos įgyvendinimo priemonių finansavimo prioritetų savivaldybėje, su jaunimo politikos įgyvendinimu savivaldybėje susijusius teisės aktų projektus.


SJRT informacija

image_print