PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Panevėžio rajono savivaldybės administracija, vadovaujama administracijos direktoriaus Vitalijaus Žiurlio. Adresas: Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys. Informaciją teikia Architektūros skyriaus vedėjas S. Glinskis, tel. (8 45) 58 29 28, el. p. [email protected]

 

BENDROJO PLANO RENGĖJAS: VGTU Teritorijų planavimo mokslo institutas. Adresas: Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius. Projekto vadovė – prof. dr. Marija Burinskienė. Koordinatorė – Dovilė Lazauskaitė, tel. (8 5) 274 5072, faks. (8 5) 237 0588, el. paštas [email protected]

 

BENDROJO PLANO VIEŠA EKSPOZICIJA: Nuo 2013 m. rugsėjo 30 d. su Geležių miestelio teritorijos bendrojo plano sprendiniais, sprendinių poveikio vertinimo ataskaita ir grafine dalimi galima susipažinti Panevėžio rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje adresu: www.panrs.lt, Panevėžio rajono savivaldybės ir Karsakiškio seniūnijos skelbimų lentoje.

 

VIEŠAS SVARSTYMAS SU VISUOMENE: Geležių miestelio teritorijos bendrojo plano sprendinių viešas svarstymas su visuomene įvyks 2013 m. spalio 21 d. 10 val. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje, adresu: Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys.

 

PLANAVIMO PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TVARKA: Pasiūlymus dėl miestelio bendrojo plano visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą bendrojo plano rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo dienos ir jo metu, t. y. iki 2013 m. spalio 21 d.

Asmenys gautą atsakymą, kad parengtame teritorijų planavimo dokumente į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos, gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-06-28 01:34

image_print