Panevėžio rajono savivaldybė tapo Europos Sąjungos (ES) vietos savivaldos narių, bendradarbiaujančių komunikuojant su ES susijusiais klausimais, tinklo „Kuriame Europą su vietos savivalda“ nare. Tinklo tikslas – padėti ir skatinti vietos atstovus objektyviai pristatyti ES politiką, veiksmus ir iniciatyvas bei rengti diskusijas ir debatus apie šią politiką.

Pasak Panevėžio rajono savivaldybės mero Antano Pociaus, projekto ,,Kuriame Europą su vietos savivalda“ veiklose Panevėžio rajono savivaldybei atstovauja savivaldybės tarybos narė, Švietimo, kultūros, jaunimo ir savivaldos reikalų komiteto pirmininkė Laura Mackevičienė. „Tikimės,  Europos Komisijos iniciatyva įgyvendinamas projektas suteiks galimybę mūsų žmonėms sklandžiai ir suprantamai dalintis aktualia informacija ES temomis“, – sakė meras.

Pirmajame prie projekto prisijungusių savivaldybių atstovų vizite į Briuselį, Belgijos Karalystę dalyvavusi L. Mackevičienė susipažino su Europos Komisijos veikla, dalyvavo susitikimuose ir diskusijose su ES institucijų pareigūnais,  lankėsi Europos Komisijos Lankytojų centre.

„Ateityje planuojame rengti susitikimus su Panevėžio rajono gyventojais, kuriems plačiau pristatysime projektą „Kuriame Europą su vietos savivalda“, diskutuosime apie Europos Parlamentą, jo veiklą, pristatysime naujai išrinktus politikus, atstovausiančius Lietuvai“, – po vizito į Briuselį sakė L. Mackevičienė.

Projektui ,,Kuriame Europą su vietos savivalda“ sukurtoje platformoje nariai  galės dalytis savo mintimis, dalyvauti reguliariose apklausose, skirtose išsiaiškinti konkrečius narių informacijos poreikius aktualiomis temomis, palaikyti ryšius su kitais ES vietos tarybų nariais ir pasinaudoti informacija, kuria dalijasi ES institucijos.


Savivaldybės informacija

image_print