Panevėžio rajono savivaldybėje 2021 m. atlikta daugiausiai šalyje melioracijos darbų – už 2,1 mln. Eur. Tai valstybės deleguotos, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos ir  Panevėžio rajono savivaldybės lėšos. Savivaldybė prie melioracijos darbų įgyvendinimo prisidėjo per 272 tūkst. Eur.

Praėjusiais metais rekonstruota 180 km melioracijos griovių, suremontuotos ir rekonstruotos 153 pralaidos, nušienauta 68,5 km griovių, rekonstruota 1 552 žiotys. Rekonstruotos dvi užtvankos: Stepanionių tvenkinyje ir ir Žibartonių II tvenkinyje, rekonstruoti trys tiltai: per Lokaušos upę Krekenavos seniūnijoje, per Upytės upę Upytės seniūnijoje ir per Kiršino upę Naujamiesčio seniūnijoje.

2021 m. pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“, pradėti įgyvendinti 2 projektai: „Panevėžio rajono Paįstrio ir Panevėžio sen. Bernatonių k. v. Bernatonių ir Šiaudinės polderių sausinimo siurblinių, griovių ir pralaidų rekonstravimas“  ir „Panevėžio rajono Naujamiesčio seniūnijos Naujamiesčio ir Pažibių k. v. Pažibių tvenkinio hidrotechnikos statinių, griovių ir pralaidų rekonstravimas“. Darbus planuojama baigti šiais metais.

Kaip informavo Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėja Zita Bakanienė, Panevėžio rajonas pagal nusausinimo apimtis ir turimą melioracijos turtą yra didžiausias šalyje. Panevėžio rajono savivaldybė patikėjimo teise valdo  per 2 tūkst. km melioracijos griovių, 5,5 km pylimų, 90 tiltų, beveik 2 tūkst. pralaidų, 3 tūkst. 366 km didelio skersmens drenažo rinktuvų. Šis turtas yra išsidėstęs 149 tūkst. ha nusausintame plote.


Savivaldybės informacija

image_print