Siekiant įprasminti žymaus kraštiečio Juozo Zikaro veiklą Paįstrio kultūros centras, glaudžiai bendradarbiaudamas su Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi, Panevėžio rajono savivaldybės viešąja biblioteka, Nacionalinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejaus padaliniu Kaune – Juozo Zikaro namais, Panevėžio kraštotyros muziejumi, Paįstrio Juozo Zikaro gimnazija, Paįstrio seniūnija, Paįstrio gyventojų bendruomenės centru, įvykdė projektą „Juozo Zikaro kūrybos reikšmė visuomenės istorinei atminčiai ir tapatybei“. Projektas buvo vykdomas nuo 2021 m. vasario 1 d. iki 2021 m. gruodžio 1 d.

Projekto tikslas – visuomenei pristatant Lietuvos kultūrai reikšmingo meno kūrėjo Juozo Zikaro kūrybinį paveldą ir suteikiant jam naujos prasmės, populiarinti Panevėžio regiono kultūrinį identitetą ir skatinti kultūrinį turizmą.

Juozo Zikaro memorialinis muziejus Paliukų kaime – Paįstrio kultūros centro padalinys. Visus metus buvo aktyvinama šio muziejaus veikla. Atnaujinta ir skaitmenizuota dokumentinė fotografijų paroda „Skulptoriaus Juozo Zikaro kūrybos ir gyvenimo akimirkos senojoje fotografijoje“. Surengta daugybė kultūrinių, edukacinių ir pažintinių renginių, parodų, konkursų, daug viešinimo ir sklaidos. Vyko edukacinės programos „Nuo piemenėlio iki meistrelio“, „Zikaro blynai“. Muziejuje gausiai lankėsi turistai, daug dėmesio skirta spaudoje ir televizijoje.

2021 m. lapkričio 16 d. vakare Paįstrio kultūros centre įvyko edukacinė programa šeimai „Nulipdysiu dovaną Zikarui“. Vedė keramikė Laima Kiškienė.

2021 m. lapkričio 17 d. skulptoriaus gimtadienio išvakarėse glaudžiai bendradarbiaujant su socialiniais partneriais Panevėžio rajono Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijoje buvo surengta konferencija „Juozo Zikaro kūrybos reikšmė visuomenės istorinei atminčiai ir tapatybei“. Pranešėjos: Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus padalinio Juozo Zikaro namų-muziejaus specialistė Rasa Jonė Ruibienė, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Vaizduojamosios dailės skyriaus specialistė Vaiva Mikelionytė ir Panevėžio kraštotyros muziejaus direktoriaus pavaduotoja-vyriausioji fondų saugotoja Jūratė Gaidelienė.

Po konferencijos buvo surengtas koncertas, nes, kaip žinoma, jaunystėje žymus mūsų kraštietis J. Zikaras gegužinėse grodavo smuiku ir labai mėgo liaudišką muziką. Vilniaus folkloro ansamblis „Nalšia“ (vadovė Audronė Vakarinienė) atliko specialiai parengtą programą, kurios didžiąją dalį sudarė liaudiški romansai, kiti kūriniai, skambėję tuo laikmečiu, kai gyveno kūrėjas.

Projekto veiklas iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Panevėžio rajono savivaldybė.

Projekto įgyvendinimas Panevėžio rajone įprasmina iškilaus kraštiečio Juozo Zikaro kūrybinį paveldą ir suteikia jam naujos prasmės stiprinant Panevėžio regiono kultūrinį identitetą.


Parengė projekto vadovė Paįstrio kultūros centro direktorė Daiva Kiršgalvienė

Fotografijų autorius Gintaras Lukoševičius

image_print