Džiugi žinia pasiekė 14-ka Panevėžio rajono kaimo bendruomenių – jų parengtiems projektams finansuoti Nacionalinė mokėjimo agentūra skyrė paramą. Pagal finansavimą gavusių paraiškų skaičių Panevėžio rajoną lenkia tik Raseinių rajonas – 16 paraiškų.

Šešios Panevėžio rajono bendruomenės gavo finansavimą kaimo vietovių viešųjų erdvių tvarkymui, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams, dvi –  materialinės bazės stiprinimui, šešios – bendruomeniškumą kaime skatinančių  tradicinių renginių organizavimui bei gerosios patirties sklaidai ir mokomiesiems vizitams.

Nacionalinės paramos paraiškos kaimo bendruomenių veiklai finansuoti pagal žemės ūkio ministro patvirtintas taisykles buvo renkamos nuo šių metų vasario 1 d. iki kovo 1 d. Panevėžio rajonas jų pateikė daugiausia šalyje – net 24. Tačiau konkurencija buvo labai didelė. Iš viso šiuo laikotarpiu buvo pateikta daugiau kaip 500 paraiškų. Bendra prašoma paramos suma projektams finansuoti sudarė 1 672 008 Eur, tuo tarpu paramos biudžetas siekė 900 tūkst. Eur.

Prašomai paramos sumai skirtą biudžetą viršijus daugiau nei pusantro karto, lemiamą reikšmę dėl projektų finansavimo turėjo už atitiktį atrankos kriterijams suteikti balai.

Didžiausia konkurencija dėl paramos lėšų susidarė tarp projektų, skirtų viešosioms erdvėms tvarkyti ir renginiams organizuoti. Atlikus pirmumo vertinimą, paaiškėjo, kad paramos lėšų pakanka finansuoti apie 300 projektų.

Panevėžio rajonui iš viso skirta 44 387 Eur.

Barklainių I kaimo bendruomenė treniruoklių aikštelės įrengimui savo kaime gavo 4 439 Eur.

Liūdynės kaimo bendruomenė kurs ramaus poilsio zoną, kuriai skirta  4 991 Eur.

Molainių kaimo bendruomenė įsirengs krepšinio stovus ir lauko treniruoklius – 4 450 Eur.

Kaimo bendruomenė „Maženiai“ gavo 5 tūkst. Eur sutvarkyti viešąją erdvę – įsirengti poilsinę-informacinę aikštelę.

4 490 Eur skirta gyventojų bendruomenės centrui „Linkaučiai“ gyvenvietės laisvalaikio zonai įsirengti.

Dembavos riboženkliui pastatyti ir aplink jį sutvarkyti teritoriją Dembavos bendruomenė gavo 4 979 Eur.

Katinų kaimo bendruomenės centras (2 865 Eur) ir Panevėžio rajono Vadoklių ir Mikėnų kaimų bendruomenė (2  678 Eur) stiprins materialinę bazę.

Asociacija „Berniūnų bendruomenė“ rengs tradicinę kaimo šventę (1 495 Eur).

Po 1 500 Eur skirta bendruomenės centro „Vaivadai“ renginių projektui „Bendrystė ir edukacija dzūkiškai“,  gyventojų bendruomenės „Piniava“ Joninių šventei, Paįstrio gyventojų bendruomenės centro projektui „Vasara pas Juozą Zikarą“, Pažagienių kaimo bendruomenės „Savas“ gerosios patirties sklaidai ir mokomajam vizitui į Kėdainių rajoną.

Panevėžio rajono bendruomenių sąjungos gerosios patirties sklaidai mokomųjų vizitų metu skirta 3 tūkst. Eur.

Skirtingų veiklos sričių projektams teikiama skirtingo dydžio parama. Prie bendruomenių projektų įgyvendinimo prisideda ir Panevėžio rajono savivaldybė. Dėl kofinansavimo skyrimo sprendžia savivaldybės taryba.


Savivaldybės informacija

 

image_print