Gegužės mėn. Panevėžio rajono savivaldybės Jaunimo reikalų taryba organizavo Jaunimo konferenciją, kurioje dalyvavo savivaldybės, jaunimo organizacijų ir jaunimo atstovai iš Panevėžio rajono. Konferencijos metu sveikinimo žodį tarė Panevėžio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Antanas Pocius, kuris jaunimui linkėjo visada siekti savo tikslų ir nepamiršti, kad jaunas žmogus gali nuveikti didelius darbus jaunimo ir visos bendruomenės labui. Jaunimo konferencijoje buvo skaitomi šių dienų kontekste labai aktualūs pranešimai. Psichologas, pastorius Ramūnas Jukna jaunimui kalbėjo apie streso pasireiškimą ir jo valdymą. Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius jaunimui suteikė žinių, kaip nelikti kvailio vietoje skaitant naujienas ir melagienas. Tai ypač aktualu, kai šiandiena informacijos yra labai daug ir jaunam žmogui sunku atsirinkti, kas tikra, o kas išgalvota. Panevėžio regiono karjeros centro koordinatorė Vilanda Gustaitė jaunimui pristatė karjeros centrą ir jo teikiamas galimybes jaunam žmogui. Pranešėja sakė, kad sėkmingam karjeros keliui mokiniai turėtų ruoštis jau mokykloje. Svarbu suprasti, kad mokiniams reikia sudaryti sąlygas ugdytis karjeros kompetencijas, kad moksleivis tinkamai pasirinktų mokymosi kryptį, o atėjus stojimo laikui – ir norimą profesiją. Jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ prezidentė Gabrielė Kučytė savo pranešimu supažindino su jaunimo politika ir jos perspektyvomis.

Išklausę visus pranešimus, dalyviai išsiskirstė į tris darbo grupes, kurios diskutavo apie savivaldybės jaunimo problematiką, savanorystę, jaunimo organizacijų stiprinimą, jaunimo galimybes bei generavo komunikacijos idėjas. Konferencijos pabaigoje dalyviai susipažino su rajone veikiančiomis jaunimo ir su jaunimu dirbančiomis organizacijomis, į kurių veiklą buvo kviečiami įsijungti ir jie.

Pasibaigus konferencijai jaunimo reikalų koordinatorė Sandra Budreikienė pasidžiaugė, kad šios kadencijos Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba yra aktyvi ir motyvuota, siekianti aktyvinti jaunimą Panevėžio rajone. Ji teigė tikinti, kad tokios konferencijos, renginiai, jaunimo susitikimai taps tradicija ir jaunimas turės galimybę susitikti, pabendrauti ir pasidalinti savo idėjomis, kurios taptų realiomis ir įtrauktų kuo daugiau jaunų žmonių. 

image_print