Panevėžio rajono savivaldybės didžiosios posėdžių salės fojė nuo lapkričio 15 d eksponuojama septynių Panevėžio rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų  ugdytinių (1–7 metų) kūrybinių darbų paroda „Mano augintinis“ skiriama Gyvūnų gerovės metams.

 2022 metus Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė Gyvūnų gerovės metais. Ta proga Aplinkos ministerija sukūrė originalų Gyvūnų gerovės metų logotipą, kuris vaizduoja iš Lietuvoje gyvenančių laukinių ir naminių gyvūnų sukomponuotą gyvybės medį. Nors gerovės nusipelno visi gyvūnai be išimties, į logotipą visi netilptų, todėl logotipas sukomponuotas iš 15 rūšių gyvūnų, tiek naminių, tiek laukinių: tai kalakutas, arklys, višta, žąsis, čiurlys, bitė, varlė, gyvatė, katė, šuo, ežys, vilkas, kiškis, meška ir lašiša.

Parodos tikslai – šviesti visuomenę apie gyvūnų gerovės svarbą ir kurti Lietuvoje gyvūnų gerovei palankią aplinką, skatinant įgytas žinias perteikti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytinių, tėvelių, pedagogų, įstaigos darbuotojų menine kūrybine raiška.

Uždaviniai: skatinti domėjimąsi gyvūnų gyvenimu, didinti visuomenės sąmoningumą; lavinti kūrybiškumą, išradingumą, taikyti savitas kūrybinių darbų atlikimo technikas, plėtoti bendradarbiavimą tarp rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų.

Parodoje eksponuojami įvairia technika sukurti kūrybiniai darbai, vaizduojantys augintinius. Užrašytas trumpas vaiko pasakojimas apie pavaizduotą augintinį. Parodos organizatorės – Panevėžio rajono Naujamiesčio lopšelio-darželio „Bitutė“ vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Kristina Skurdenienė ir vyresnioji priešmokyklinio ugdymo mokytoja Laura Vilimavičienė.


Panevėžio rajono Naujamiesčio lopšelio-darželio „Bitutė“ informacija

image_print