Panevėžio rajono savivaldybės taryba šiandien vykusiame posėdyje nutarė Panevėžio rajono Garbės piliečio vardą suteikti Smilgiuose gyvenančiam tautodailininkui Kęstučiui Virgilijui Henrikui Vaičiūnui. Sprendimas priimtas atsižvelgiant į Garbės piliečio vardo suteikimo komisijos siūlymą.

V. H. Vaičiūnas gimė 1950 m. rugpjūčio 31 d. Kupiškio rajone Kreipšių kaime. Baigęs Skapiškio vidurinę mokyklą, studijavo fiziką Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute, įgijo fizikos-elektrotechnikos mokytojo specialybę ir skaičiavimo mašinų inžinieriaus kvalifikaciją.

Dirbo fizikos mokytoju Panevėžio rajono Raguvos vidurinėje mokykloje, mokyklų inspektoriumi tuometėje Švietimo ministerijoje, mokyklos direktoriumi ir fizikos mokytoju Smilgių vidurinėje mokykloje. Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę išrinktas Panevėžio rajono savivaldybės tarybos pirmininku, Panevėžio rajono savivaldybės mero pavaduotoju, vėliau ėjo atsakingas pareigas Panevėžio apskrities viršininko administracijoje, Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos.

V. H. Vaičiūnas dar vaikystėje pasižymėjo pomėgiu piešti. Giliau domėtis daile pradėjo studijų metais. Piešimas tapo jo mėgstama laisvalaikio veikla, kurią tęsė ir baigęs studijas. Paveikslus eksponavo tautodailininkų parodose Panevėžyje, Latvijoje. Prasidėjus Lietuvos Atgimimui, įsijungė į Persitvarkymo Sąjūdžio veiklą, vėliau daug energijos ir laiko skyrė darbinei veiklai, šeimai, tad jaunystės pomėgį teko atidėti.

Aktyviai tapyti pradėjo baigęs darbinę veiklą. K. V. H. Vaičiūnas yra Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys. Domisi Lietuvos istorija, gamta, architektūra, tai atsispindi autoriaus tapybos darbuose.

V. H. Vaičiūnas – aktyvus Smilgių bendruomenės centro „Bitė“ narys, nuolatinis kultūrinių renginių dalyvis, pagalbininkas. Lietuvos 100-mečio metais savo namuose Smilgiuose su žmona Aldute įkūrė dailės galeriją.

Savo krašto šviesuolio kandidatūrą Garbės piliečio vardui suteikti pasiūlė Smilgių bendruomenės centras „Bitė“ bei Smilgių kaimo gyventojai.

Panevėžio rajono Garbės piliečio vardas teikiamas asmeniui pagerbti už ypatingus nuopelnus, išskirtinį indėlį į Panevėžio rajono mokslo, švietimo, kultūros, sporto, ekonomikos, socialinio vystymo, krašto apsaugos ir kitas sritis, už Panevėžio rajono garsinimą šalyje ir pasaulyje.

Nuo 2005 m. Garbės piliečio vardas suteiktas: Alfonsui Giedraičiui, Kazimierui Kisieliui, Rimantui Banevičiui, Jonui Žilevičiui, Virmantui Velikoniui, Pranciškui Benediktui Tamulioniui, Gabrielei Petkevičaitei-Bitei, Jonui Čeponiui, Klementui Sakalauskui, Gražinai Grigaliūnienei, Vytautui Rapolui Gritėnui, Edmundui Rinkevičiui, Edrund Olaisen, Jonui Kauneckui, Valerijai Bartulienei, Gediminui Karaliui, Antanui Slučkai.

K. V. H. Vaičiūnas tapo 18-uoju Panevėžio rajono Garbės piliečiu.

Kada nominantui bus įteiktos regalijos ir surengtas pagerbimas, priklausys nuo Covid-19 pandemijos situacijos.


Savivaldybės informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2022-02-01 16:48

image_print