Panevėžio rajono Dembavos lopšelio-darželio „Smalsutis“ komanda: pavaduotoja ugdymui J. Baltrušaitienė, mokytojos J. Niauronienė ir I. Širmulienė  birželio mėnesį dalyvavo kvalifikacijos kėlimo mokymuose Prancūzijoje, Nicoje. Mokytojos pasirinko Europass Teacher Academy, International House Nice organizuojamus kursus „The 4Cs: Creativity, Critical Thinking, Communication and Collaboration in Schools“ (4 kompetencijos: kūrybiškumas, kritinis mąstymas, bendravimas ir bendradarbiavimas mokyklose). Ši akademija yra didžiausias Europos mokytojų rengimo kursų tiekėjas. Jos organizuojami kursai  orientuoti į naujoves, nuolat sutelkiant dėmesį į XXI amžiaus įgūdžius, vyksta net 27 šalyse.  Dalyviai iš įvairių šalių (Lietuvos, Italijos, Ispanijos, Danijos, Estijos, Vengrijos, Vokietijos ir  Singapūro) įgijo žinių, skatinančių profesinius ryšius bei bendradarbiavimą tarp įvairios patirties ir išsilavinimo pedagogų.

Kūrybiškumas, kritinis mąstymas, bendravimas ir bendradarbiavimas yra vienos pagrindinių XXI amžiaus kompetencijų reikalingų gyvenime. Taikydamos aktyvius mokymo metodus, tarptautinę komandos formavimo patirtį,  dalyvės įgijo daugiau žinių apie tai, ką reiškia šios kompetencijos, ir ne tik kaip jas išmokti, bet, visų pirma, kaip panaudoti savo gebėjimą kurti, kritiškai mąstyti, efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti su kitais. Šiuose kursuose įgytos  praktinės žinios apie efektyvius bendravimo būdus bei jų galimybes ugdomojoje aplinkoje,  kūrybinio bei kritinio mąstymo proceso ypatumus padės mokytojoms įtraukti  šiuos svarbius įgūdžius į  ugdymo procesą.

 

image_print