Nuo 2020 m. liepos 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo pakeitimams, įteisintas socialinės priežiūros paslaugų akreditavimas.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. bus teikiama tik akredituota vaikų dienos socialinė priežiūra, todėl Socialinių paslaugų katalogas buvo papildytas vaikų dienos socialinės priežiūros paslauga.

Įstaigos, pageidaujančios teikti vaikų dienos socialinę priežiūrą ir gauti finansavimą, Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui šių metų spalio–lapkričio mėnesiais teikė prašymus bei dokumentus, nurodytus Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos apraše, patvirtintame Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-622.

Gauti penki prašymai leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą. Prašymus pateikė viena NVO ir keturi biudžetiniai vaikų dienos centrai. Visi prašymai patenkinti, penkios įstaigos akredituotos ir vaikų dienos (socialinės priežiūros paslaugos) bus teikiamos Krekenavos mstl., Linkaučių k., Žibartonių k., Gustonių k., ir Vadoklių mstl. vaikams.

Akredituoti vaikų dienos centrai bus finansuojami iš skirtų valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto lėšų.


 Savivaldybės informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2020-12-18 02:32

image_print