Panevėžio rajono savivaldybėje lankėsi devynių rajonų savivaldybių Žemės ūkio skyrių darbuotojų delegacija. Biržų, Rokiškio, Pakruojo, Kupiškio, Radviliškio, Anykščių, Ukmergės, Pasvalio, Marijampolės rajonų savivaldybių Žemės ūkio skyrių vedėjų ir specialistų vizito tikslas – artimiau susipažinti su kolegomis ir jų darbu, pasidalyti deleguotų funkcijų vykdymo patirtimi, idėjomis ir iniciatyvomis, susipažinti su įgyvendinamais projektais, aptarti žemės ūkio specialistams laikmečio keliamus iššūkius.

Svečius priėmė Panevėžio rajono savivaldybės meras Povilas Žagunis, savivaldybės administracijos direktorius Eugenijus Lunskis, Žemės ūkio skyriaus vedėja Zita Bakanienė.

Meras P. Žagunis svečiams pristatė Panevėžio rajoną, pabrėždamas jo kaimiškąją specifiką, svarų indėlį į visos šalies žemės ūkį. Rajono vadovas apžvelgė savivaldybės veiklą socialinių paslaugų, kultūros, švietimo srityse, laikmečio aktualijas ir perspektyvos planus, akcentavo svarbiausias Panevėžio rajono savivaldybės 2023–2030 metų strateginio plėtros plano gaires.

Savivaldybės administracijos direktorius Eugenijus Lunskis svečius supažindino su Panevėžio rajono savivaldybės žemės ūkio srities pasiekimais ir veikla, apžvelgė Žemės ūkio skyriaus atliekamas funkcijas, įgyvendinamus projektus ir programas.

Žemės ūkio skyriaus vedėja Z. Bakanienė pristatė savo vadovaujamo skyriaus specialistus ir jų atliekamas funkcijas.

Artimiau susipažinus tarpusavyje ir pasidalijus mintimis apie bendrą veiklą, svečiams suteikta galimybė patiems pasižvalgyti po rajoną, aplankyti žemės ūkio kooperatyvą  „Panevėžio aruodas“, apžiūrėti rekonstruotą  Pažibų užtvankos hidrotechnikos statinį.

Atsisveikindami susitikimo dalyviai džiaugėsi naudinga pažintine kelione, stiprėjančiu bendradarbiavimu, pasidalinta gerąja patirtimi – visa tai atveria didesnes galimybes tobulinti savivaldos žemės ūkio sričiai skiriamas funkcijas, žemės ūkio, kaimo plėtros informacijos sklaidą.


Savivaldybės informacija

image_print