Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti Panevėžio r. Šilagalio k. kelio  Nr. PAN-186., Upytės sen. Dalies supaprastinto statybos projekto projektiniai pasiūlymai.

Projekto pavadinimas: Panevėžio r. Šilagalio k. kelio Nr. PAN-186., Upytės sen. Dalies supaprastintas statybos projektas

Projektuotojas: UAB „Geoinfra“. Įmonės kodas 303234869; Ažuolų g. 2, Tauragė, projekto vadovas Justinas Mickūnas, el. p.: [email protected], tel.+370 672 44 765.

Statytojas: Panevėžio rajono savivaldybės administracija, [email protected],  8 45 582946

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima nuo 2022-08-12 iki 2022-09-02 Panevėžio rajono savivaldybės administracijos patalpose, darbo dienomis nuo 15-17 val., savivaldybės interneto svetainėje adresu www.panrs.lt

Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti projektuotojui raštu Ąžuolų g. 2, LT-72186 Tauragė, el. p.: [email protected] , tel.+370 672 44 765 iki viešo susirinkimo.

Viešas susirinkimas įvyks: 2022-09-02 15:00 nuotoliniu būdu naudojantis programa „zoom“. Nuoroda į projekto viešinimą:

https://us05web.zoom.us/j/81797925573?pwd=RHhKeFBHUlk3WGRVbUJldU5lNnhYUT09

Meeting ID: 817 9792 5573
Passcode: gFHF0g


Architektūros skyriaus informacija

image_print