Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ kandidatų vertinimo komisija  išrinko 2024 m. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatus.

Tarp jų – ilgametis Panevėžio rajono savivaldybės paveldo specialistas, krašto patriotas, istorikas, Panevėžio rajono savivaldybės bibliotekoje vyr. bibliotekininku dirbantis Petras Juknevičius. Jis nominuotas už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes.

P. Juknevičius 1979 m. baigė tuometį Vilniaus universitetą. Nuo 1981 dirbo Panevėžio rajono kultūros paveldo apsaugoje: vyr. metodininku kultūros paminklų apsaugai, vyr. paminklotvarkininku, vyr. specialistu. Yra dirbęs pedagoginį darbą Panevėžio mokyklose, Kauno technologijos universiteto Panevėžio institute. Vienas iš Lietuvos istorijos draugijos Panevėžio skyriaus įkūrėjų. Įvairių leidinių apie Panevėžio kraštą autorius paminklosaugos ir aplinkosaugos temomis.

P. Juknevičius, dirbdamas Panevėžio rajono savivaldybės bibliotekoje, sudarė ir išleido 12-os Panevėžio rajono seniūnijų administracinius-istorinius žinynus. Neeilinėje leidinių serijoje surinkti ir pateikti visų gyvenviečių kilmės aprašymai, istorija, įvykiai tiek iš sovietinės, tiek iš jau nepriklausomos Lietuvos laikotarpio.

Šiuo metu daug archyvinės medžiagos surinkęs istorikas rengia leidybai leidinį apie buvusį Panevėžio rajono administracinį suskirstymą.

Bibliotekininko parengti istoriniai Panevėžio rajono leidiniai, straipsniai reikšmingi tiek istorijos archyvavimo, tiek krašto populiarinimo aspektu.

P. Juknevičius spaudoje paskelbė per 1200 straipsnių istorijos, paminklosaugos ir aplinkosaugos temomis. Jis yra ilgametis vienintelio Panevėžio rajono laikraščio „Tėvynė“ bendradarbis, nuolatinis vertingų istorinių straipsnių autorius.

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ Medalis skiriamas siekiant skatinti Lietuvos visuomenę ir užsienio lietuvių bendruomenę neatlygintinai dirbti valstybės labui ir jos gerovei, reikšti ir įgyvendinti pozityvias idėjas, brandinančias visuomenės pilietiškumą, tautinę savimonę ir kultūrinį sąmoningumą.

Medalis už visuomeninę veiklą skiriamas fiziniams ir juridiniams asmenims – Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiams, piliečių bendruomenėms, asociacijoms ir kitiems asmenims, atitinkantiems medalio skyrimo kriterijus. Kandidatūras medaliui teikia valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos, asociacijos, mokslo, mokymo, kultūros įstaigos, piliečių bendruomenės, labdaros organizacijos ir kiti juridiniai asmenys.


Savivaldybės informacija

image_print